مرکل از خارجیان ساکن خواست تا آلمانی شوند

آنگلا مرکل

برای نخستین بار در تاریخ آلمان شماری از خارجیانی که به تابعیت این کشور پذیرفته شدند اسناد شهروندی خود را از دست صدر آعظم آلمان دریافت کردند.

در این مراسم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به نحو بی سابقه ای از خارجیان ساکن این کشور خواست تا از بهبود شرایط تابعیت استفاده کنند و شهروند آلمان شوند.

آنگلا مرکل در مراسمی که در کاخ صدر اعظمی در برلین تشکیل شد گفت آلمان مایل است تا هرچه بیشتر خارجیانی که در این کشور زندگی می کنند آلمانی شوند و به همین منظور تسهیلات تازه و قابل توجهی در مقررات مهاجرتی این کشور بوجود آمده است.

در تاریخ آلمان این نخستین باری است که برای اعطای اوراق تابعیت مراسمی رسمی در کاخ صدر اعظمی تشکیل می شود و شخص صدر اعظم اسناد مربوطه را به شهروندان تازه اعطا می کند.

در این مراسم که روز سه شنبه - 12 مه در برلین برپا شد 16 نفر از خارجیان اسناد شهروندی خود را از دست خانم مرکل دریافت داشتند.

صدر اعظم آلمان گفت: "شما شهروندان تازه به این کشور اعتماد کنید ، شما جزء این جامعه و این سرزمین هستید."

وی افزود آلمان از انسان هائی که در این کشور کار و زندگی می کنند انتظار دارد برای پذیرفتن شهروندی اقدام کنند زیرا آلمان از قبول هرچه بیشتر مهاجران واجد شرایط استقبال می کند.

خانم مرکل تاکید کرد که دولت ائتلاف بزرگ حاکم (دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات ها) برای ادغام خارجیان ساکن در جامعه اهمیت زیادی قائل است زیرا افزایش مهاجران همواره در غنای جامعه موثر بوده است. در عین حال خانم مرکل قبول کرد که در گذشته توجه چندانی به این موضوع نشده است.

نماینده ویژه دولت در امور مهاجرت نیز در این مراسم گفت: " تاریخ مهاجرت بخشی از تاریخ ما است".

15 میلیون از جمعیت کنونی آلمان ریشه خارجی دارند و در حال حاضر 6 میلیون و هفتصد هزار نفر خارجی، که هنوز شهروند آلمان نشده اند، در این کشور زندگی می کنند.

رقم کسانی که درخواست تابعیت آلمان را می دهند رو به کاهش است و به همین علت دولت در صدد ترغیب بیشتر خارجیان برای قبول شهروندی بر آمده است.

در سال 2007 صد و سیزده هزار نفر اسناد تابعیت آلمان را دریافت داشتند در حالیکه این رقم در سال 2008 پانزده در صد کاهش نشان می دهد.

شرایط در یافت تابعیت آلمان دارا بودن کار و تامین اجتماعی و حداقل 8 سال اقامت قانونی در این کشور است اما در موارد استثنائی با مدت اقامت کمتری هم می توان به تابعیت آلمان در آمد.

تسهیلات برای ایرانیان مقیم آلمان که در حدود 120 هزار نفر هستند، در صورت داشتن حداقل شرایط قانونی، بسیار خوب است بویژه که بسیاری از آنها بطور استثنائی از تابعیت دوگانه هم بر خوردارند.

مطالب مرتبط