'دولت پاکستان بر ایالت شمال غرب مسلط نیست'

طالبان
Image caption 24 در صد از ایالت سرحد شمال غرب پاکستان تحت کنترل گروه طالبان است

نقشه ای که به تازگی توسط بخش اردوی سرویس جهانی بی بی سی تهیه شده، نشان می دهد که تنها ۳۸ در صد از ایالت سرحد شمال غرب پاکستان و مناطق مجاور آن، تحت کنترل کامل دولت این کشور قرار دارد.

این گزارش حاکی از رشد چشمگیر قدرت پیکارجویان طالبان است که بعضی مناطق مانند دره سوات را کاملا در اختیار گرفته اند. ارتش پاکستان در حال حاضر در حال انجام عملیات نظامی برای پس گرفتن منطقه سوات است. این نقشه بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در منطقه طی هجده ماه گذشته و در پی گفت وگو با مقام های محلی، ماموران پلیس و روزنامه نگاران تهیه شده است. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، که به لندن سفر کرده، یافته های بی بی سی را رد کرده و گفته است که این تحقیقات "نادرست" است.

نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که ۲۴ در صد از خاک ایالت سرحد شمال غرب پاکستان یا به طور مستقیم تحت کنترل گروه طالبان است، یا این که عملیات نظامی برای بیرون راندن پیکارجویان در آن جریان دارد. بیشتر این محدوده در مناطق قبیله نشین مرز افغانستان واقع شده، که حاکمیت قانون در آن بسیار ضعیف است. اما بخشی از آن هم در مناطق داخلی تر پاکستان، نزدیک به شهر پیشاور قرار دارد. در نقشه تهیه شده، ۳۸ در صد از محدوده مورد بررسی به عنوان مناطقی معرفی شده که حاکمیت دولت در آنها ضعیف است. پیکارجویان طالبان، حضور دائمی در این مناطق دارند و قدرتشان را با حملات مکرر در هر زمانی که اراده کنند، نشان می دهند. در مجموع، این نقشه نشان دهنده قدرت روزافزون و رو به گسترش طالبان در شمال غرب پاکستان است، آن چه که دولت و ارتش پاکستان وعده مبارزه با آن را داده اند. با این که هماهنگی های پراکنده ای بین دسته های مختلف طالبان و گروه های پیکارجو وجود دارد، اما ناظران نسبت به اغراق درباره حضور یک مجموعه متحد از پیکارجویان در منطقه هشدار داده اند. در این نقشه بخش هایی از شمال غرب پاکستان به عنوان مناطقی مشخص شده که پیکارجویی به شیوه طالبان درآن در حال افزایش است. بخش هایی از ایالت پنجاب در مرکز پاکستان هم در این نقشه با عنوان مناطقی که خشونت های فرقه ای در آن دیده شده و مدارس مذهبی و گروه های تندرو اسلامی در آن قرار دارد، مشخص شده است.

مطالب مرتبط