سوء استفاده مالی نمایندگان در بریتانیا؛ اولین قربانی ها

Image caption پارلمان بریتانیا در کنار رود تیمز در لندن

با افزایش جنجالها بر سر سوء استفاده مالی برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا، یکی از دستیاران دیوید کامرون رییس حزب محافظه کار، از پست دستیاری خود استعفا داده است.

علام خبر استعفای آندرو مککی پس از آن صورت گرفت که حزب محافظه کار گفت وی باید پولهایی را که به عنوان جبران مخارج خود گرفته به پارلمان باز پس دهد.

جنجال بر سر سوء استفاده های مالی نمایندگان پارلمان، دامان هر سه حزب اصلی را گرفته است و گوردون براون، نخست وزیر، یکی از نمایندگان حزب حاکم کارگر را که که پس از باز پرداخت یک وام، همچنین بابت آن از پارلمان پول دریافت می کرد از حزب اخراج کرده است.

روزنامه دیلی تلگراف از یک هفته پیش شروع به افشا اسنادی در خصوص سوء استفاده های مالی کرد که ابتدا با اعتراض و انتقاد احزاب سیاسی روبرو شد، اما با مشخص شدن گستردگی سوء استفاده ها، انتقادها تبدیل به عذرخواهی های روسای احزاب اصلی شد.

نخست وزیر و روسای احزاب مخالف همه گفته اند که کلیه مبالغی که به ناحق از پارلمان دریافت شده باید فورا بازپرداخت شود ولی نمایندگان عموما گفته اند که مطالبات آنها بر خلاف آیین نامه داخلی پارلمان در خصوص جبران هزینه ها نبوده است.

مسوولان اداری پارلمان اکنون از پلیس لندن خواسته اند که تحقیقات کیفری را در خصوص امور مالی نمایندگان آغاز کند.

ماجرا چنان گسترده شده است که تنها یک نماینده که عضو حزب کارگر است گفته 42000 پوند (معادل 63000 دلار) را به خزانه عمومی پس خواهد داد.

برخی نمایندگان حتی هزینه های تغییر دکوراسیون منازل دوم خود، هزینه های خرید کود گلهای باغچه، وهزینه تعویض درپوش سینک آشپزخانه را از پارلمان دریافت می کردند.

نورمن تبیت، یکی از اعضای مجلس اعیان بریتانیا که خود سابقا در دولت محافظه کار پست وزارت داشته است، از مردم بریتانیا خواسته که در انتخابات محلی و اروپایی که هفته آینده برگزار خواهد شد برای تنبیه سه حزب بزرگ، به احزاب کوچکتر رای دهند.