'اسرائیل به ادامه ساخت دیوار حائل نیاز ندارد'

Image caption اسرائیل در سال 2002 شروع به ساخت دیوار حائل کرد

یووال دیسکین، رئیس سازمان اطلاعاتی شین بت اسرائیل گفته است دلیل منطقی برای ادامه ساخت دیوار حائل در کرانه غربی وجود ندارد.

آقای دیسکین به یک کمیته پارلمانی اسرائیل گفته است که این کشور به حد کافی، توانایی های اطلاعاتی و نظامی برای جلوگیری از انجام حملات از مناطق فلسطینی در اختیار دارد.

از زمان ساخت دیوار حائل در چند سال پیش، دولت اسرائیل در توجیه ساخت آن می گفت که این دیوار را به عنوان یک ابزار امنیتی برای مقابله با حملات به خاک اسرائیل ساخته است.

دیوار حائل اسرائیل در برخی مواقع در زمین های فلسطینی ها ساخته شده و مقام های فلسطینی می گویند اقدام اسرائیل برای ساخت دیوار حائل برای گرفتن کنترل بخش بیشتری از زمین های فلسطینیان بوده است.

تقریبا نود و نه درصد دیوار حائل به جای آنکه بر روی مرز میان دو طرف ساخته شود، در کرانه غربی است.

دیوان بین المللی دادگستری این دیوار را در مناطقی که وارد قلمرو فلسطینیان می شود، غیر قانونی اعلام کرد.

دیوار امنیتی اسرائیل در برخی موارد، شهرک های یهودی نشین را که داخل زمین های فلسطینی است در بر می گیرد.

در حال حاضر حدود سیصد هزار شهرک نشین یهودی در کرانه غربی اشغالی زندگی می کنند که 95 هزار نفر بیشتر از سال 2001 است.

اسرائیل در سال 2002 شروع به ساخت دیوار حائل کرد و گفت که این دیوار را به دلایل امنیتی به طور موقت می سازد. شصت درصد این دیوار ساخته شده که عمدتا در شمال کرانه غربی و حوالی بیت المقدس است.

مطالب مرتبط