سفر دبیر کل سازمان ملل متحد به سریلانکا

بان کی مون ، دبیر کل سازمان متحد که به سریلانکا سفر کرده ، گفته است از ماهیندا راجاپاکسه ، رییس جمهوری این کشور خواسته تا به سازمان های امداد رسانی این امکان را بدهد تا بدون هر گونه محدودیتی به غیر نظامیان آواره در شمال این کشور کمک کنند.

آقای بان گفته است درگیری های اخیر بین شورشیان ببرهای تامیل و نیروهای دولتی به آواره شدن بیش از 300 هزار نفر در سریلانکا منجر شده است ، و هم اکنون این افراد با کمبود آب ، موادغذایی و امکانات بهداشتی روبرو هستند.

از زمانی که دولت سریلانکا در هفته گذشته اعلام کرد که به شورش های 26 ساله ببرهای تامیل خاتمه داده ، این اولین دیدار یک مقام ارشد در جهان ، از این کشور است.

دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان این سفر بر آغاز گفتگو با گروه های اقلیت در این کشور تاکید کرده است.

آقای بان امروزشنبه 2 خرداد( 23 مه ) از یک اردوگاه آوارگان در منیک فارم در نزدیکی واونیا دیدار کرد، برآورد شده که در حدود 220 هزار آواره سریلانکایی در این اردوگاه ساکن هستند.

آژانس های امدادرسانی بارها نسبت به محدودیت هایی که در مورد ارسال کمک ها به آوارگان سریلانکایی وجوددارد، ابراز نگرانی کرده اند.

این درحالی است که دولت این کشور گفته است برای پیدا کردن نیروهای وابسته به ببرهای تامیل که در اردوگاهها مخفی شده اند ، نیاز به زمان دارند.

مقامات دولتی همچنین بعضی ازآژانس های امدادرسانی را به همکاری با شورشیان متهم می کنند و نسبت به عملکرد آنها بدگمان هستند.

قراراست دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان این سفر از منطقه درگیری ، و جایی که دولت در آن از پیروزی بر ببرهای تامیل خبرداد ، دیدار کند.

در جنگ ربع قرنی شورشیان ببرهای تامیل با ارتش سریلانکابیش از 70 هزار نفر جان خود را ازدست داده اند.

ریشه این جنگ به سال 1948 بازمی گردد که استقلال سریلانکا از بریتانیا، اعتراض گسترده اقلیت تامیل در شمال این کشور را به تبعیضی که از سوی اکثریت سینهالی علیه آنها روا داشته می شود ، درپی داشت.

در اوایل دهه 70 میلادی ولوپیلای پراباکاران ، بنیانگذار ببرهای تامیل، مبارزه ای را با هدف دستیابی به یک ناحیه مستقل تامیل آغاز کرد که این مبارزه در سال 1983 به یک جنگ داخلی تمام عیار و خونین بدل شد.

مطالب مرتبط