رد طرح الزام کلیه اسرائیلی ها به سوگند وفاداری

آویگدور لیبرمن
Image caption آقای لیبرمن از مخالفت با طرحش ابراز تاسف کرده است

وزیران کابینه اسرائیل با طرحی مخالفت کردند که به موجب آن ادای سوگند وفاداری برای تمام شهروندان اسرائیلی الزام آور می شد.

پیش نویس این طرح را آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل تهیه کرده بود که رهبر حزب ناسیونالیست اسرائیل بیتنو ( اسرائیل خانه ما) است.

به موجب این طرح تمام شهروندان اسرائیلی می بایستی سوگند وفاداری به اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی، صهیونیست و دموکراتیک را یاد کرده و همچنین قول خدمت بلاشرط به این کشور را بدهند.

این طرح همچنین شهروندان اسرائیلی بالای 18 سال را مکلف می سازد که خدمت نظام وظیفه انجام دهند و یا دوره خدمت ملی را بگذرانند.

این طرح یکی از موضوعات اصلی در مبارزات انتخاباتی اخیر حزب آقای لیبرمن بود و تصور عمومی این بود که روی سخن این طرح با عرب های اسرائیلی است.

منتقدین این طرح می گفتند این طرح حقوق شهروندان عرب اسرائیل را محدود می کند.

حزب آقای لیبرمن، عرب های اسرائیلی را متهم کرده بود که در جریان مناقشه های اخیر در لبنان و غزه، موضع ضد اسرائیلی داشته اند.

عرب های اسرائیلی یک پنجم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

به گزارش رسانه های اسرائیلی، جمال زحلخا، یک نماینده مجلس عرب اسرائیلی، از رد این طرح در کابینه اسرائیل استقبال کرده و آنرا "موفقیتی در جنگ علیه فاشیسم و نژاد پرستی" توصیف کرده است.

ولی سخنگوی حزب اسرائیل بیتنو، رد این طرح را تاسف آور خواند و آنرا به ضرر تقویت موضع اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی دانست.

کابینه اسرائیل به طور جداگانه قانونی را تصویب کرده است که عزاداری علنی ( عرب های اسرائیلی) در سالروز تاسیس دولت اسرائیل را غیرقانونی اعلام می کند.

مطالب مرتبط