آمریکا تاسیسات اتمی غیرنظامی اش را اعلام می کند

باراک اوباما

دولت آمریکا قصد دارد که تعداد زیادی از تاسیسات اتمی غیرنظامی خود را برای اولین بار رسما به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به کنگره اطلاع داده است که مکان و جزئیات فعالیت صدها مرکز اتمی آمریکا را به آژانس گزارش خواهد داد.

این اقدام در چهارچوب تعهدات آمریکا در قبال "پروتکل الحاقی" پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای انجام می شود و به آژانس اجازه بازرسی سرزده از تاسیسات یاد شده را خواهد داد.

چارلز فرگسن، کارشناس امور هسته در واشنگتن، به بی بی سی فارسی گفت معتقد است هدف اصلی اجرای پروتکل الحاقی از سوی آمریکا تشویق سایر کشورها به ملحق شدن به آن است.

به گفته او، آژانس بین المللی انرژی اتمی منابع محدودی دارد و ترجیح می دهد این منابع را صرف بازرسی و نظارت بر تاسیسات اتمی یک قدرت اتمی مانند آمریکا نکند.

تاکنون 91 کشور به "پروتکل الحاقی" پیوسته اند.

کشورهای امضا کننده این سند موظف به ارائه گزارش های کامل و جامعی از فعالیت های اتمی خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند و بازرسان آژانس اختیارات گسترده ای برای بازدید از تاسیسات اتمی آن کشورها پروتکل دارند.

دولت ايران اين پروتکل را در ماه دسامبر سال 2003 امضا کرد اما در پی بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته ای با غرب و ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران در فوریه 2006 اجرای این پروتکل را به حالت تعلیق درآورد.

پیوستن ایران به "پروتکل الحاقی" یکی از درخواست های مهم غرب از ایران است.

دولت جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در ژانویه 2009 چند روز پیش از ترک کاخ سفید با امضای "پروتکل الحاقی" آمریکا را متعهد به اجرای آن کرد.

کاخ سفید هم اکنون فهرست اسامی بیش از 200 مرکز هسته ای غیرنظامی این کشور که به زودی به آژانس گزارش خواهند شد را در اختیار قانونگذاران آمریکایی قرار داده است.

بیشتر تاسیسات هسته ایی که آمریکا قصد دارد آن ها را به آژانس اعلام کند زیر نظر دولت آمریکا اداره نمی شوند.

بیش از 100 راکتور اتمی تجاری آمریکا و نیز بسیاری از مراکز هسته ای تحقیقاتی غیرنظامی این کشور به شرکت های تولید کننده انرژی از جمله شرکت جنرال الکتریک تعلق دارند.

آمریکا به عنوان یک قدرت اتمی، موظف به اعلام کردن تاسیاست اتمی نظامی محرمانه خود به آژانس نیست.

کشورهایی که رسما قدرت اتمی نیستند، در صورت ملحق شدن به "پروتکل الحاقی" موظفند تمام مراکز هسته ای از جمله مراکز هسته ای نظامی را به آژانس اطلاع دهند.