اهمیت انتخابات پارلمان اروپا برای کشورهای عضو

پارلمان اروپا
Image caption عده کمی از اروپائیان در انتخابات پارلمان اروپا رأی می دهند

روز پنجشنبه 4 ماه ژوئن، انتخابات پارلمان اروپا برگزار می شود ولی با وجود تاثیر زیاد این پارلمان در زندگی روزمره مردم کشورهای عضو، استقبال از این انتخابات ممکن است چندان زیاد نباشد.

هنگامی که اولین انتخابات پارلمان اروپا در سال 1979 برگزار می شد علاقه زیادی به این تجربه احساس می شد ولی اکنون عده کمی در رأی گیری شرکت می کنند و انگیزه آنان عمدتا سیاست های ملی است تا سیاست های اروپایی.

در انتخابات پارلمانی گذشته اتحادیه اروپا 38 درصد رای دهندگان بریتانیایی و 46 درصد مردم در سراسر اتحادیه اروپا شرکت کرده بودند.

اگر انتخابات پارلمان اروپا را در حقیقت یک انتخابات میان دوره ای تصور کنیم که در آن مردم به جای سیاست ها و مسائل اروپایی، به منافع ملی خودشان فکر می کنند، یک چنین استقبالی از انتخابات پارلمان اروپا، چندان هم کم نیست.

در انتخابات محلی بریتانیا در سال 2008 تنها 37 درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کرده بودند.

ولی برای پارلمان اروپا این که مردم با انتخابات این پارلمان مانند انتخابات ملی کشورها برخورد می کنند، مشکل بسیار بزرگی است.

اهرم قدرت جدید نمایندگان پارلمان اروپا

پارلمان اروپا در حال حاضر یک نهاد قانونگذاری بسیار قدرتمند است. اتحادیه اروپا قوانین بسیاری را تصویب می کند که در زندگی روزمره اروپائیان تاثیر می گذارد. بیشتر این قوانین توسط پارلمان اروپا اصلاح و تایید می شود.

پارلمان اروپا همچنین در نحوه مصرف مالیات ها تا حد زیادی نقش دارد و در انتخاب کمیسیون اروپا که نهاد اجرایی اتحادیه اروپاست شرکت دارد.

بنا بر این انتخابات پارلمان اروپا مهم است. چنانچه نمایندگان راست میانه پیروز شوند، باید انتظار داشت که امکانات بیشتری برای اقتصاد آزاد فراهم آورده شود و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست کاهش یابد و به محدودیت های مهاجرت افزوده شود.

ولی در صورت پیروزی چپ میانه در این انتخابات، باید انتظار داشت مقررات سخت تری برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شود و قوانین بیشتری در مورد مقررات بازار کار و آزادی مهاجرت وضع شود.

اهمیت شخصیت شرکت کنندگان

در بعضی کشورها خود نمایندگان پارلمان اروپا به جای احزاب ملی برای انتخابات این پارلمان دست به مبارزه انتخاباتی می زنند.

بیشتر کشورها مانند بریتانیا نوعی نمایندگی تناسبی به کار می برند که در آن به شهروندان تنها اجازه داده می شود به جای شخص، از احزاب سیاسی یکی را انتخاب کنند.

ولی در کشورهایی مانند فنلاند، دانمارک و ایرلند به شهروندان اجازه داده می شود از میان کاندیداهای مختلف یک حزب، یکی را انتخاب کنند.

این سیستم های "باز"، نامزدهای انتخابات را ترغیب می کند که خود را به رای دهندگان بشناسانند و آنها را با سابقه کار خود آشنا کنند و در نتیجه احزاب سعی می کنند نامزدهایی را که چهره شناخته شده تر و سابقه کاری بهتری دارند، معرفی کنند.

به همین دلیل است که مردم فنلاند، دانمارک و ایرلند بیشتر از بریتانیایی ها نمایندگان خود در پارلمان اروپا را می شناسند و بیشتر از بریتانیایی ها از انتخابات پارلمان اروپا استقبال می کنند.