خط تلفن مشاوره برای جلوگیری از افراط گرایی اسلامی در بریتانیا

Image caption پرفسور ابو شیدی از جمله علمای دانشگاه الازهر است که به سوالات خط تلفنی مشاوره پاسخ می دهد

امروز در بریتانیا یک خط تلفن ویژه مشاوره در باره آموزه های درست از اسلام راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این مشاوره تلفنی عمدتا جلوگیری از گمراه شدن مسلمانان جوان بریتانیایی توسط گروه های افراط گراست.

افراد می توانند از طریق این خط مشاوره تلفنی سوالات دینی خود را مطرح کنند و در عرض چهل و هشت ساعت از طرف علمای دینی یکی از معتبرترین دانشگاه های اسلامی، پاسخ دریافت کنند.

خط مشاوره تلفنی در باره آموزه های اسلام که در بریتانیا کار خود را آغاز کرده، مشابه خط مشاوره تلفنی است که در مصر استفاده می شود. این خط مشاوره در عرض هشت سال به دو میلیون سوال در باره آموزه های اسلام پاسخ داده است. این سوال ها از جمله در باره مسائل جنسی، روابط اجتماعی، پوشش و مسائل بانکی بوده است.

در بریتانیا پیش از راه اندازی این خط مشاوره، برنامه های دیگری برای مقابله با افراط گرایی اسلامی به کار گرفته شده بود اما عدم اعتماد به مستقل بودن این برنامه ها باعث شد که خیلی موفق نباشند.

اما خط مشاوره تلفنی جدید برای پاسخ به سوالات مردم از علمای دینی استفاده می کند که در دانشگاه الازهر قاهره آموزش دیده اند. گفته می شود که آموزه های این دانشگاه هزار ساله، در دنیای اهل سنت غیر مغرضانه ترین آموزه ها قلمداد می شود. هزینه دریافت پاسخ برای هر سوال حدود سه یا چهار پوند است و سود حاصل از این تماس های تلفنی برای اداره این خط مشاوره ای استفاده خواهد شد.

حامیان مصری این خط مشاره تلفنی می گویند این خدمات تلفنی را به بریتانیا گسترش داده اند چون بریتانیا بزرگترین جمعیت جوانان مسلمان را دارد که به ادعای آنها به طور خطرناکی با نسل قدیمی خود فاصله گرفته اند و در برخورد با گروه های افراط گرا آسیب پذیرند.

مطالب مرتبط