گرسنگی در جنوب آسیا 'در بالاترین حد طی 40 سال'

دختر بنگلادشی بچه کوچکتر را تغذیه می کند
Image caption رکود اقتصادی از جمله عوامل وضع جاری عنوان شده است

یک گزارش سازمان ملل حاکیست که گرسنگی در جنوب آسیا به دلیل افزایش بهای مواد غذایی و سوخت و همچنین نزول اقتصاد جهانی، به بالاترین حد در 40 سال اخیر رسیده است.

این گزارش که توسط یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، تهیه شده است می گوید که در مقایسه با دو سال قبل 100 میلیون نفر بر تعداد کسانی که در این منطقه از جهان گرسنگی می کشند افزوده شده است.

این گزارش از نپال، بنگلادش و پاکستان به عنوان آسیب پذیرترین نواحی در این زمینه نام می برد.

این گزارش حاکیست که دولت های جنوب آسیا باید فورا بر هزینه های اجتماعی بیافزایند تا بتوانند به نیاز این گروه رسیدگی کنند.

در این گزارش آمده است که همچنین باید با تغییرات آب و هوایی و گسترش شهرنشینی مقابله کرد.

تله فقر

به گفته بانک جهانی سه چهارم جمعیت جنوب آسیا - تقریبا یک میلیارد و 200 میلیون نفر - با روزی کمتر از دو دلار زندگی می کنند. و بیش از 400 میلیون نفر در منطقه اکنون از گرسنگی مزمن رنج می برند.

این گزارش بر تاثیر بحران اقتصادی بر زنان و کودکان تمرکز می کند و می گوید اینها آسیب پذیرترین گروه در دوران رکود هستند.

انیرودا بونرجی مشاور یونیسف گفت: "ما در آستانه یک بحران قرار داریم."

این گزارش شماری از عوامل و همچنین عوارض افزایش شدید آمار کسانی که در گرسنگی و فقر زندگی می کنند را بر می شمارد:

  • دستمزدهای رو به کاهش در داخل
  • افت پولی که بستگان از خارج ارسال می کنند
  • زنان فقیر اغلب برای تغذیه خانواده خود گرسنگی می کشند
  • کودکان گاه از مدارس بیرون کشیده می شوند تا سر کار فرستاده شوند
  • قیمت های بالا مردم را وادار کرده است وام هایی با سود بالا بگیرند
  • درآمدها صرف غذا می شود و به سایر مایحتاج اساسی نمی رسد

'آسیب دیده ترین ها'

نپال، بنگلادش و پاکستان آسیب دیده ترین کشورها هستند اما حتی غول اقتصادی منطقه یعنی هند نیز مبتلاست که از افزایش بیکاری و کاهش پولی که هندی های مهاجر از خارج می فرستند ناشی می شود.

یونیسف می گوید دولت های منطقه باید بودجه ای را که بابت غذا، مراقبت های بهداشتی و آموزش برای تخفیف بحران خرج می کنند افزایش دهند.

اما این سازمان اذعان می کند که نزول اقتصادی بدان معنی است که پول کمتری برای خرج کردن وجود دارد.

این گزارش گفت که مهم است هند و پاکستان، بزرگترین کشورهای جنوب آسیا، بودجه دفاعی خود را کاهش دهند تا امکان افزایش مخارج اجتماعی به وجود آید.

به توصیه یونیسف دولت های منطقه همچنین می توانند از برنامه های محرک اقتصادی و کمک خارجی برای گسترش خدمات اجتماعی مانند بهداشت و آموزش استفاده کنند و همزمان برنامه آموزشی به خصوص برای جوانان را افزایش دهند.

مطالب مرتبط