انتخابات پارلمان اروپا آغاز شد

Image caption رای گیری در چهار روز برگزار می شود

با آغاز رای گیری در هلند و بریتانیا، روند انتخاب اعضاء پارلمان اروپا به جریان افتاد.

پارلمان اروپا قدرتمندترین نهاد قانون گذاری اتحادیه اروپا محسوب می شود و نمایندگان آن اختیار بررسی و شکل دادن به قوانینی را خواهند داشت که به همه مسائل، از کیفیت هوا تا هزینه مکالمات تلفن همراه مربوط می شود.

در بریتانیا، مردم این کشور 72 عضو پارلمان اروپا و مردم هلند 25 نفر از اعضاء پارلمان 736 نفره اروپا را انتخاب خواهند کرد.

باقی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای آتی نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد.

بیش از 275 میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات هستند و شمار کرسی های هر کشور اتحادیه اروپا در این پارلمان به نسبت جمعیت آن کشور خواهد بود.

به عنوان مثال آلمان که پرجمعیت ترین کشور این اتحادیه است، بیشترین شمار کرسی ها در پارلمان اروپا را در اختیار دارد (99 کرسی) و مالت تنها پنج نماینده در پارلمان خواهد داشت.

انتخابات جاری با دقت تحت نظر قرار دارد تا امکان فراتر رفتن میزان مشارکت شهروندان این اتحادیه به نسبت رقم 45.5 درصد در سال 2004 مشخص شود.

در سال 2004 میزان مشارکت مردم بریتانیا در این انتخابات 38 درصد و مشارکت در هلند 39 درصد بود، با این حال برخی از پایین ترین آمار مشارکت در برخی کشورهای مرکز و شرق اروپا ثبت شد که تازه به اتحادیه اروپا پیوسته بودند.

کارشناسان یادآور می شوند که این اولین انتخابات سراسری در اروپا پس از فروپاشی بازارهای مالی و بروز رکود اقتصادی در این منطقه است.

در بریتانیا انتخابات پارلمان اروپا همزمان با انتخابات محلی برگزار می شود. اما این انتخابات از آن جهت اهمیت دارد که در هفته های اخیر این کشور تحت تاثیر رسوایی بر سر حساب مخارج برخی نمایندگان پارلمان قرار داشته و کارشناسان برای پیش بینی میزان مشارکت مردم، با مشکل مواجه هستند.

مطالب مرتبط