ترور وزیر کشور داغستان

داغستان
Image caption داغستان مدت هاست که صحنه آشوب و ناآرامی است

مقامات داغستان که از جمهوری های ناآرام فدرال روسیه است می گویند وزیر کشور این جمهوری به ضرب گلوله یک تک تیرانداز کشته شده است.

ترور عادل گری محمدطاهراف، در خارج رستورانی در شهر ماخاچ قلعه، پایتخت داغستان اتفاق افتاد.

در این حادثه یک تک تیرانداز از آپارتمانی در یک مجتمع ساختمانی، آقای محمدطاهراف را که در مراسم جشن عروسی در یک رستوران شرکت کرده بود از ناحیه سینه هدف قرار داد.

وزیر کشور داغستان اندکی پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

در این حادثه یک مامور ارشد پلیس هم کشته شد.

سه نفر دیگر نیز مجروح شده اند که گفته می شود حال آنان وخیم است.

در حال حاضر جستجو برای یافتن عاملان حمله جریان دارد.

آقای محمدطاهراف، که 52 سال داشت از سال 1998 وزیر کشور داغستان بود.

ترور وزیر کشور داغستان تازه ترین مورد از یک رشته تیراندازی ها و بمبگذاری ها در این جمهوری است که با جمهوری چچن هم مرز بوده و یکی از آشوبزده ترین بخش های روسیه در قفقاز شمالی است.

گفته می شود برخی از ناآرامی های داغستان با شورشیان جدایی طلب جمهوری چچن مرتبط است.

ریچارد گالپین، خبرنگار بی بی سی در مسکو می گوید داغستان آمیخته ای از شورش های اسلامگرایانه، فساد، خشونت های باندهای تبهکار و تحریکات سیاسی است.

ماه گذشته، مردان مسلح در داغستان یک بازپرس ارشد را که در باره جنایات سازمان یافته و پیکارجویی اسلامی تحقیق می کرد، هنگام خارج شدن از خانه اش هدف تیراندازی قرار داده و به قتل رساندند.

مطالب مرتبط