اعتراض مجلس ایتالیا به رفتار قذافی

قذافی

مجلس سفلی ایتالیا در اعتراض به رفتار معمر قذافی، رهبر لیبی، جلسه مشترک خود با او را لغو کرد.

آقای قذافی که از رم دیدن می کند، قرار بود در جلسه این مجلس سخنرانی کند ولی رئیس آن به علت تاخیر دو ساعتی او این جلسه را لغو کرد.

جیانفرانکو فینی، رئیس مجلس سفلی ایتالیا تاخیر آقای قذافی را غیرموجه دانست.

نخستین دیدار سرهنگ قذافی از ایتالیا تاکنون با چند جنجال همراه بوده است.

دیدار او با سایر مقام های ایتالیا هم همراه با تاخیر بوده است.

آقای قذافی در دیدار با رئیس جمهوری ایتالیا نیم ساعت تاخیر داشت. این تاخیر در دیدار با نخست وزیر این کشور یک ساعت و دیدار از مجلس سنا یک ساعت و نیم بود.

او پیش از این در دیداری که با یک گروه هفتصد نفری از زنان ایتالیایی داشت، با تاخیر وارد جلسه شد.

در این حال، بسیاری از زنان حاضر در جلسه با تشویق و دست زدن متوالی از او استقبال کردند.

آقای قذافی که به وسیله تعداد زیادی از محافظان زن خود همراهی می شد، گفت: "فکر می کنم در جامعه زنان و مردان کاملا برابر هستند."

او همچنین آزادی های زنان اروپایی را ناشی از انتخاب آزاد آنها ندانست و ضرورت زندگی را علت آن دانست.

این سخن آقای قذافی با اعتراض بعضی از حاضران همراه بود.

حضور معمر قذافی در دانشگاه رم در روز پنجشنبه نیز با اعتراض دانشجویان به سابقه حقوق بشری لیبی و توافق این کشور با ایتالیا برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی آفریقایی همراه بود.

مطالب مرتبط