نبش قبر قربانیان جنگ داخلی اسپانیا

Image caption بسیاری از افراد ناپدید شده در دوران جنگ داخلی اعدام شدند

اولین نبش قبر رسمی افرادی که طبق باور عمومی توسط حامیان ژنرال فرانکو در ایام جنگ داخلی اسپانیا کشته شده اند، انجام شده است.

بقایای جسد هفت سرباز برای تشخیص هویت به آزمایشگاه منتقل شده است.

باستان شناسان این بقایا را از دو گور دسته جمعی در روستای سانتا مارتا کشف کردند. دستور نبش قبر توسط بالتازار گارزون، قاضی بلندپایه اسپانیایی صادر شده است.

نبش قبر قربانیان جنگ داخلی اسپانیا موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا به شمار می رود و تا کنون موارد نبش قبر در این کشور به صورت اختیاری و داوطلبانه و بدون کمک های دولتی انجام شده بود.

جنگ داخلی اسپانیا حدود هفت دهه پیش پایان یافت اما زخم های ناشی از آن کماکان باقی مانده است.

احزاب سیاسی اسپانیا در هنگام دوران انتقال به دموکراسی طی سال های دهه هفتاد میلادی قرار بر این گذاشتند تا هیچ کس را برای جنایات دوران جنگ داخلی و پس از آن مسئول ندانند.

هزاران نفر در زمان زمامداری فرانکو ناپدید شدند. بسیاری از افراد ناپدید شده در دوران جنگ داخلی اعدام شدند و یا پس از پایان جنگ داخلی توسط هواداران ملی گرای ژنرال فرانکو به قتل رسیدند.

ژنرال فرانکو تا سال 1975 در اسپانیا به مدت سی و شش سال در راس قدرت بود. او خوان کارلوس، پادشاه فعلی را به جانشینی خود انتخاب کرده بود.

هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کشته شدگان این دوران در اسپانیا وجود ندارد اما آمار غیر رسمی میان سی تا پنجاه و پنج هزار نفر متغیر است.

جسد حدود سی هزار نفر که شناسایی نشده در حال حاضر در گورهای دسته جمعی در سراسر اسپانیا است.

اولین مورد نبش قبر و شناسایی اجساد یک گور دسته جمعی مربوط به قربانیان دوران ژنرال فرانکو نزدیک به ده سال پیش انجام شد.

قاضی گارزون یک قاضی عالی رتبه اسپانیایی است که در مسایلی چون جنایات جنگی و تروریسم فعال است و این اولین بار است که وارد مساله ای چون نقض حقوق بشر در دوران فرانکو می شود.

او پیشتر به پرونده ژنرال آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی و ریکاردو میگوئل کاوالو، افسر پیشین دوران حکومت نظامیان در آرژانتین پرداخته است.

مطالب مرتبط