ایران در فهرست سیاه گزارش قاچاق انسانی آمریکا

Image caption هیلاری کلینتون در حال ارائه گزارش قاچاق انسانی

ایالات متحده با انتشار گزارش جدید خود در باره قاچاق انسانی، فهرست کشورهایی را که دست به اقدامات کافی در این زمینه نمی زنند، افزایش داده است.

ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در "فهرست سیاه" قرار دارد.

کشورهایی که در فهرست آمریکا قرار دارند، می توانند با تحریم هایی از سوی آمریکا رو به رو شوند مگر آنکه سوابق آنها در این زمینه بهبود یابد.

در گزارش سالانه جدید وزارت امور خارجه آمریکا در باره قاچاق انسانی، بحران اقتصادی در جهان دلیل اصلی این امر معرفی شده است.

این گزارش می گوید تداوم بحران اقتصادی باعث افزایش موارد قاچاق انسانی می شود.

طبق این گزارش مردمی که از نظر اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، در برابر گروه های قاچاق انسانی آسیب پذیرتر هستند و این احتمال در مورد آنها بیشتر صدق می کند که در برابر شغلی با حقوق بیشتر، خطرپذیری کنند.

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا می گوید که این مسایل منجر به افزایش افرادی شده که در ازای پرداخت قروض خود قبول کرده اند، کار کنند.

بسیاری قبول می کنند که در ازای پیش پرداخت هایی برای کار به کشور خارجی سفر کنند اما آنها چون قادر به بازپرداخت این پول نیستند، از سوی قاچاقچیان انسانی نگه داشته می شوند.

بیش از پنجاه کشور هم اکنون در فهرستی قرار دارند که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا زیر نظر قرار گرفته اند. این کشورها متهم به آن هستند که در مورد مبارزه با قاچاق انسانی اقدام کافی نکرده اند.

سه کشور فیلیپین، پاکستان و عراق امسال به این فهرست اضافه شده اند.

فهرست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا امسال افزایش یافته است.مالزی، شش کشور آفریقای مرکزی از جمله چاد، موریتانی، سوازیلند و زیمبابوه به این فهرست اضافه شده اند.

کره شمالی، برمه، سوریه و ایران همچنان در فهرست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا باقی مانده اند.

هر کشوری که دو سال به طور متمادی در این فهرست باشد، با مجازات هایی از سوی آمریکا رو به رو می شود.

وزارت امور خارجه آمریکا می گوید در برخی کشورها وضع بهتر شده است. این گزارش از نیجریه به عنوان کشوری که وضعیت بهبود یافته، یاد کرده است.

مطالب مرتبط