مخارج نمایندگان پارلمان بریتانیا در اینترنت

پارلمان بریتانیا فهرستی از مخارج اعضای این پارلمان در طول چهار سال گذشته را تهیه و روی یک وبسایت منتشر کرده است. اما آنطور که مقامات بریتانیایی توضیح داده اند، بسیاری از جزییات به دلایل امنیتی و قانون دسترسی به اطلاعات، حذف شده است.

به عنوان مثال جزییات مربوط به مخارج و قسط خانه دوم اعضای پارلمان در این فهرست مشاهده نمی شود.

منتقدان می گویند جزییاتی که پارلمان منتشر کرده، بسیاری از بدترین سوء استفاده های مالی را که از چند هفته پیش در رسانه ها پخش شده است، در بر نمی گیرد.

در پی انتشار مخارج وزرای بریتانیایی در روزنامه 'دیلی تلگراف' در اوایل ماه مه، برخی از سیاستمداران این کشور از جمله گوردون براون، نخست وزیر، مورد مواخذه قرار گرفتند.

اما طبق قانون دسترسی به اطلاعات، اعضای پارلمان اجازه دارند اطلاعات شخصی، از جمله آدرس خانه های خود را تغییر دهند یا کاملا حذف کنند.

جنجال بر سر سوء استفاده های مالی نمایندگان پارلمان، دامان هر سه حزب اصلی بریتانیا را گرفته و تاکنون چندین تن از اعضای پارلمان در این رابطه از مقام خود کناره گرفته اند.

افشای اسناد توسط دیلی تلگراف در خصوص سوء استفاده های مالی، ابتدا با اعتراض و انتقاد احزاب سیاسی روبرو شد، اما با مشخص شدن گستردگی سوء استفاده ها، انتقادها تبدیل به عذرخواهی های روسای احزاب اصلی شد.

نخست وزیر و روسای احزاب مخالف همه گفته اند که کلیه مبالغی که به ناحق از پارلمان دریافت شده، باید فورا بازپرداخت شود ولی نمایندگان عموما گفته اند که مطالبات آنها بر خلاف آیین نامه داخلی پارلمان در خصوص جبران هزینه ها نبوده است.

مطالب مرتبط