سومالی از همسایگانشان درخواست کمک عاجل کرد

شورشیان اسلامگرا در موگادیشو
Image caption شورشیان اسلامگرا هفته هاست که با نیروهای دولتی سومالی در حال جنگند

دولت سومالی از کشورهای همسایه خواسته برای مقابله با شورشیان اسلامگرا، ظرف بیست و چهار ساعت نیروی کمکی به این کشور اعزام دارند.

شورشیان در حال حاضر کنترل بخش اعظم کشور را به دست گرفته اند.

رئیس مجلس سومالی گفت زد و خورد با شورشیان دولت را تضعیف کرده است و از کشورهای همسایه از جمله کنیا، جیبوتی، اتیوپی و یمن خواست به سومالی نیرو اعزام دارند.

در همین حال برای دومین روز متوالی زد و خوردها در موگادیشو پایتخت سومالی ادامه دارد.

این شهر تا کنون نسبتا آرام بود.

شورشیان اسلامگرا که با دولت انتقالی سومالی در حال جنگ هستند برای مدت کوتاهی ایستگاه پلیس و سایر ساختمان ها را در ناحیه کاران، اشغال کردند.

این منطقه تا کنون پناهگاهی برای کسانی بود که از سایر نقاط موگادیشو گریخته بودند ولی اکنون هزاران نفر در حال فرار از این منطقه هستند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد بمبگذاری انتحاری پنجشنبه گذشته در سومالی را محکوم کرده است.

در این بمبگذاری بیش از 30 نفر از جمله وزیر امنیت ملی این کشور کشته شدند.

سومالی از سال 1991 فاقد یک دولت کارآمد بوده است. دولت انتقالی سومالی تنها بخش هایی از موگادیشو و قسمت های کوچکی از سایر نقاط این کشور را کنترل می کند.

در ماه ژانویه سال جاری میلادی نیروهای اتیوپی که تعدادشان به چندین هزار نفر می رسید از سومالی خارج شدند و به حمایت دو ساله خود از دولت انتقالی پایان دادند.

خروج این سربازان پس از روی کارآمدن یک رئیس جمهور اسلامی میانه رو در سومالی بود. ولی با وجود این که وی قانون شریعت را به اجرا درآورد، شورشیان راضی نشدند.

در حال حاضرحدود 4 هزار و سیصد نفر از سربازان اتحادیه آفریقا در موگادیشو استقرار یافته اند ولی این نیروها اختیار سرکوبی شورشیان را ندارند.

مطالب مرتبط