احتمال محاکمه هفتاد نظامی آرژانتینی به اتهام شکنجه

یک دادگاه تجدیدنظر در آرژانتین حکم داده که حدود 70 افسر ارتش آرژانتین می توانند به اتهام شکنجه سربازان این کشور در زمان جنگ فالکلند محاکمه شوند.

این جنگ 27 سال پیش، بین آرژانتین و بریتانیا رخ داد. بیش از 80 پرونده در این رابطه در دست بررسی است و در این پرونده ها اتهاماتی مانند قتل، شکنجه و رها کردن سربازان زخمی به حال خود مطرح شده است.

یک گروه متعلق به کهنه سربازان آرژانتینی از این حکم دادگاه استقبال کرده است. این گروه که مربوط به سربازان این جنگ است گفته طی روزها و هفته های آینده، تعداد بیشتری از سربازان، موارد سوء استفاده و نقض حقوق انسانی را بیان خواهند کرد.

آرژانتین در جنگ با نیروهای بریتانیایی بر سر جزایر مورد مناقشه فالکلند (مالویناس) در جنوب اقیانوس اطلس از سربازان مشمول و تازه کار خود استفاده کرد.

نظاميان بريتانيا اين جزاير را دو ماه پس از تصرف توسط نيروهای نظامی آرژانتين در سال 1982 بازپس گرفتند، اما آرژانتين همچنان مدعی حاکميت فالکلند است؛ ادعايی که از سال 1833 بر آن تاکيد داشته است.

مقامات آرژانتین بارها از دولت بريتانيا مصرانه خواسته اند تا دست کم در مورد آینده این جزایر مذاکره کند. اما بریتانیا می گوید تا زمانی که ساکنان اين جزاير چنين خواسته ای را ابراز نکرده اند، تن به مذاکره نمی دهد.

مطالب مرتبط