نتایج مناقصه‌های نفتی عراق اعلام می‌شود

حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق امروز نتایج مناقصه مربوط به قراردادهای بازسازی صنعت نفت عراق را اعلام می کند.

در مناقصه ای که با هدف افزایش تولید در 8 میدان نفت و گاز عراق برگزار شده است، 35 شرکت نفتی بین المللی شرکت کرده اند.

قراردادهایی که در چارچوب این مناقصه امضا خواهند شد، از مهم ترین طرح های رساندن سطح تولید نفت عراق به بیش از دو برابر میزان کنونی در چند سال آینده است.

گزارشگر اقتصادی بی بی سی می گوید در عراق برخی مخالفت ها در این زمینه مشاهده شده و به همین دلیل برای کم کردن حساسیت های سیاسی، قراردادها قرار است کوتاه مدت باشند و شرکت های نفتی مبلغ معینی را برای هر بشکه نفت استخراج شده بپردازند.

عراق سومین کشور در جهان به لحاظ ذخائر کشف شده نفتی است و گمان عمومی بر این است که مقادیر زیادی منابع نفتی و گازی کشف نشده در این کشور وجود دارد.

در همین حال طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس جمهوری عراق گفته است که جلسه اعلام برنده مناقصه های نفتی را تحریم می کند.

آقای الهاشمی گفته است که مجلس عراق به زمان بیشتری برای بررسی پیشنهادهای نفتی دارد. او همچنین خواهان آن شده که وزیر نفت عراق اعلام نتایج مناقصه را به تاخیر اندازد.

دولت عراق امیدوار است که با کاهش خشونت ها در این کشور، سرمایه گذاران خارجی نگرانی های امنیتی خود را کنار بگذارند و مبالغ زیادی در عراق سرمایه گذاری کنند.

عراق یکی از پایه گذاران سازمان کشورهای تولید کننده نفت- اوپک است.

عراق در حال حاضر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت در روز تولید می کند اما می خواهد ظرفیت تولید نفت خود را به چهار میلیون و پانصد هزار بشکه برساند.

این کشور به همین منظور در حال بازسازی تاسیسات نفتی خود است و از شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در این امر دعوت کرده است.

مطالب مرتبط