جشن عراقی‌ها برای خروج سربازان آمریکایی

شش سال پس از اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین، ارتش عراق بار دیگر کنترل امور امنیتی شهرهای این کشور را به عهده می گیرد.

مردم و سربازان عراقی به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از بغداد به جشن و شادمانی پرداخته اند. خروج سربازان آمریکایی یک روز پیش از مهلت تعیین شده برای این امر صورت گرفته است.

سربازان عراقی در کوچه و خیابان های بغداد در ماشین هایی که با گل و پرچم این کشور تزئین شده بود، حضور یافتند. همچنین در خیابان های بغداد، آهنگ های ملی و میهنی پحش شد.

نوری مالکی، نخست وزیر عراق روز سه شنبه را روز حاکمیت ملی نام داده و این روز را تعطیل عمومی اعلام کرده است.

فرماندهان آمریکایی گفته اند امنیت و ثبات در عراق علی رغم چند انفجار اخیر بهبود یافته و نیروهای عراقی آماده قبول مسئولیت برای تامین امنیت هستند.

خبرنگاران می گویند غیبت نیروهای آمریکایی از مناطق سنی و شیعه نشین بغداد محسوس است.

تحلیلگران می گویند خروج نیروهای آمریکایی از شهرها و شهرک های عراقی یک اقدام نمادین است. برخی از این نیروها به عنوان مشاور و آموزش دهنده در کنار نیروهای عراقی حضور خواهند داشت و بقیه نیروها نیز در نقاط دیگر عراق به فعالیت خواهند پرداخت و تنها در صورت درخواست دولت وارد مناطق شهری خواهند شد.

دولت نوری مالکی، نخست وزیر عراق از چند روز پیش اقدامات احتیاطی ویژه‌ای برای جلوگیری از افزایش موج خشونت ها در پیش گرفته و به همین منظور مرخصی نیروهای امنیتی لغو شده بود.

مطابق توافقی که بین دولت های آمریکا و عراق حاصل شده، نیروهای آمریکایی باید تا تاریخ 30 ژوئن از شهرهای عراق خارج شوند.

کلیه نیروهای آمریکایی قرار است تا پایان سال 2011 از عراق خارج شوند.

خبرنگار امور دفاعی و امنیتی بی بی سی می گوید خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراقی بدون خطر نیست. آمریکا و عراق انتظار دارند تا القاعده و گروه های مشابه برای به راه انداختن تنش های قومی در این کشور تلاش کنند.

مطالب مرتبط