بی توجهی اسرائیل و فلسطینیان به منابع آبی

سازمان غیر دولتی اسرائیلی بتسلم هشدار داده که به خاطر تصفیه نشدن فاضلاب بیت المقدس و شهرهای کرانه غربی رود اردن، خطر آلودگی، چشمه ها و منابع آبی کل منطقه را با تهدید مواجه می کند.

پیشتر گروه های دیگر مدافع محیط زیست نیز هشدار داده بودند که عدم همکاری دو طرف در مدیریت منابع آب می تواند به مسموم شدن یکی از مهمترین منابع آب آشامیدنی در حدفاصل رود اردن و دریای مدیترانه منجر شود.

بتسلم در گزارش خود عمده تقصیر را متوجه اسرائیل دانسته اما تصریح کرده که فلسطینیان نیز نسبت به سلامت منابع آبی بی توجه بوده اند.

بر اساس این گزارش، از مجموع دو میلیون و هشت صد هزار نفری که در بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن زندگی می کنند، فاضلاب قریب بر ۲ میلیون نفر به هیچ وجه تصفیه نمی شود.

این گزارش همچنین اسرائیل را متهم می کند که برای شهرکهای یهودی نشین در اراضی اشغالی، تاسیسات لازم برای تصفیه فاضلاب احداث نکرده است.

در واکنش، اداره آب اسرائیل با انتشار گزارش مفصلی، اتهام بی توجهی به موضوع فاضلاب را تکذیب کرده و مدعی شده که به خاطر مرتفع بودن نسبی اراضی فلسطینی نسبت به اسرائیل، این فاضلاب فلسطینیان است که تحت تاثیر جاذبه، به سمت اراضی اسرائیل سرازیر می شود.

پیشتر در سال جاری، بانک جهانی هم اسرائیل را به خاطر نحوه مدیریت منابع آب در اراضی اشغالی فلسطینی مورد انتقاد قرار داده بود. در اسناد منتشر شده توسط بانک جهانی، اسرائیل به توزیع نا عادلانه منابع آب آشامیدنی و کشاورزی در این اراضی متهم شده است.

احداث تاسیسات تصفیه فاضلاب در کلیه شهرکهای یهودی نشین، کمک اسرائیل به تشکیلات خودگردان فلسطینی برای پیشبرد پروژه های تصفیه آب و استفاده مشترک از تاسیسات موجود، از جمله پیشنهاداتی است که سازمان بتسلم برای پیش گیری از بروز یک بحران زیست محیطی در منابع آب منطقه مطرح کرده است.

مطالب مرتبط