عمليات مشترک برای مقابله با تجارت سکس

Image caption قربانیان اغلب دختران نوجوان هستند

مقام های امنیتی از سراسر آسیا که نشستی را در استرالیا برگزار کرده بودند، تصمیم گرفته اند عملیات مشترک بی سابقه ای را به اجرا گذارند که هدف از انجام آن جلوگیری از قاچاق افراد به منظور تجارت سکس است.

در این نشست گفته شد که تجارت سکس بسیار سازماندهی شده تر از آن است که در ابتدا تصور می شده است.

مقام های امنیتی در آسیا معتقدند که غالب قربانیان این تجارت که به استرالیا قاچاق می شوند زنان جوان اهل جنوب شرقی آسیا هستند.

آنها اکثرا فریب خورده اند یا با خشونت وادار شده اند به استرالیا سفر کنند و وارد تجارت سکس شوند.

عملا بسیاری از زنانی که برای تجارت سکس قاچاق شده اند، گروگان این صنعت هستند چون بدهکاری مالی آنها به تبهکاران هنگفت است.

مقام های امنیتی که در نشست استرالیا شرکت داشتند به توافق رسیدند که باید تلاش های خود را در مبارزه با این تجارت شدت بخشند.

شرکت کنندگان همچنین گفتند که تحقیقات جدید مشترک مرزی صورت خواهد گرفت.

رمزی جبور، فرمانده پلیس استرالیا، معتقد است که افزایش همکاری های منطقه ای در بهبود این وضعیت موثر است.

او گفت: "اگر ما به تنهایی کار کنیم، مالزی به تنهایی فعالیت کند، تایلندی های به صورت انفرادی با تجارت سکس مبارزه کنند، ممکن است کسی متوجه نشود که فقط یکی دو نفر هستند که این سندیکاهای جنایتکار را هدایت می کنند."

آمار قابل اعتمادی در ارتباط با شمار افرادی که هر ساله برای تجارت سکس به استرالیا قاچاق می شوند وجود ندارد، اما تخمین های متعدد حاکی از آن بوده که رقم آن به هزار نفر می رسد.

محاکمه های موفق نادر بوده است اما مقام های استرالیا واحد ویژه ای را راه اندازی کرده اند تا در باره ادعاهایی تحقیق کند که در ارتباط با برده داری مطرح شده است.

سازمان های خیریه گفته اند که قربانیان قاچاق وادار می شوند در شرایط بسیار بدی به عنوان مستخدم خانگی، کارگر مزارع و کارگر ساختمانی به کار گرفته می شوند.

مطالب مرتبط