دولت چین کودکان دختر را از خانواده می گیرد

Image caption دولت چین از اواخر دهه هفتاد میلادی محدودیت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشت

تحقیقاتی در چین نشان داده است که دولت این کشور دختران خانواده هایی که قانون محدودیت تعداد فرزند را زیر پا گذاشته اند را از آنها می گیرد تا شهروندان خارجی بتوانند آنها را به فرزندی قبول کنند.

این تحقیقات که توسط یکی از روزنامه های دولتی چین انجام شده است، نشان می دهدخانواده های فقیر برای واگذاری کودکان دختر خود به یتیم خانه ها تحت فشار قرار می گیرند.

اغلب این خانواده ها پولی برای پرداخت جریمه نقض قانون تک فرزندی چین ندارند.

بر اساس این تحقیقات مسئولان یتیم خانه ها به اتباع خارجی می گویند که این کودکان رها شده اند و بابت به فرزندی گرفتن هر کودک رقمی معادل 3000 دلار از آنها می گیرند.

روزنامه 'ساترن متروپولیس' که نتیجه این تحقیقات را منتشر کرده، نوشته است که تنها در استان گیوژو، از سال 2001 تا کنون، هشتاد نفر از کودکانی که در یتیم خانه ها نگه داری می شدند به همین شکل از خانواده هایشان جدا شده و به اتباع خارجی واگذار شده اند.

جمعیت چین در حال حاضر به حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر می رسد که بیست درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد.

دولت چین با ادامه اجرای سیاست سختگیرانه محدودیت تعداد فرزندان وعده داده است اجازه ندهد جمعیت این کشور از یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون نفر در سال 2010 و یک میلیارد و چهارصد و پنجاه هزار نفر در سال 2020 فراتر برود.

دولت چین از اواخر دهه 1970 سیاست محدودیت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشته که به خصوص در مناطق شهری به طور جدی تری دنبال شده است.

در عین حال، نحوه اجرای این سیاست در مناطق مختلف چین یکسان نیست و از جمله در برخی مناطق روستایی به خانواده هایی که فرزند اول آنان دختر یا معلول باشد یا مهاجران چینی که از خارج به کشور باز می گردند اجازه داشتن فرزند دیگری هم داده می شود.

در اکثر مناطق چین، خانواده هایی که مقررات محدودیت تعداد فرزند را نادیده بگیرند با جریمه نقدی و تنبیهات دیگری در زمینه اشتغال و امکانات رفاهی مواجه می شوند.

مطالب مرتبط