شکلک درآوردن کار دست وزیر پرتغالی داد

مانوئل پینیو
Image caption وزیر اقتصاد پرتغال به علت توهین به رهبر کمونیست های پارلمان استعفا داد

مانوئل پینیو، وزیر اقتصاد پرتغال به علت شکلک درآوردن در پارلمان و توهین به یکی از نمایندگان حزب مخالف استعفا داده است.

آقای پینیو در یکی از جلسات پارلمان با نگاه به برناندینو سوائرس، رهبر گروه پارلمانی کمونیست ها، دو دستش را در کنار شقیقه هایش گرفت.

او این کار را در حالی انجام داد که انگشتان اشاره و شستش را صاف نگه داشته بود و سایر انگشتان را جمع کرده بود.

این حرکت که در فرهنگ بعضی از کشورهای اروپایی توهین آمیز است، در واکنش مخالفت کمونیست های پارلمان با طرح دولت درباره آینده یک معدن بود.

نمایندگان مجلس در حال سوال از وزیر اقتصاد درباره نقش او در مدیریت یک معدن روی بودند که او برای آقای سوائرس شکلک درآورد.

این حرکت به این معنی است که همسر فرد مخاطب هرزه است.

خوزه سوکراتس، نخست وزیر سوسیالیست پرتغال حرکت آقای پینیو را غیرقابل توجیه دانسته است.

او گفت: "این اتفاقی بود که نباید رخ می داد و بر تصویر دولت اثر منفی گذاشته ولی به این وسیله (استعفای مانوئل پینیو) اصلاح شده است.

قرار است تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در پرتغال در ماه سپتامبر، وزیر دارایی این کشور عهده مسوولیت های وزیر اقتصاد باشد.