دادگاه بین المللی جزایی: حکم جلب البشیر پا برجاست

حسن عمر البشیر
Image caption دادستان دادگاه بین المللی جزایی می گوید آقای البشیر همچنان تحت پیگرد بین المللی است

دادستان دادگاه بین المللی جزایی در واکنش به رد حکم بازداشت بین المللی رییس جمهور سودان تاکید کرد این تصمیم باعث اخلال در کار این دادگاه نخواهد شد.

لوئیس مورنو اکامپو به بی بی سی گفت عمر حسن البشیر همچنان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب است و این بر عهده تک تک کشورهای آفریقایی است که درباره اجرا حکم بازداشت او تصمیم گیری کنند.

دادگاه بین المللی جزایی در ماه مارس آقای البشیر را به اتهام ارتکاب دو فقره جنایت جنگی و پنج مورد جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور تحت تعقیب قرار داد.

سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز جمعه با انتشار قطعنامه ای این حکم را رد کردند.

آقای اوکامپو گفت قطعنامه اتحادیه آفریقا را نباید یک پیروزی برای سودان و آقای البشیر تلقی کرد زیرا کسی او را بی گناه ندانسته است.

آقای اوکامپو گفت کشورهای آفریقایی امضا کننده معاهده رم درباره تاسیس دادگاه بین المللی جزایی به طور فردی می توانند درباره اجرا یا عدم اجرای حکم بازداشت رییس جمهور سودان تصمیم گیری کنند ولی لغو این حکم تنها به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد امکان پذیر است.

دادگاه بین المللی جزایی آقای البشیر را در دو مورد هدایت شبه نظامیان مسلح عرب تبار علیه آفریقایی تباران منطقه دارفور و تاراج اموال آنها به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است.

این دادگاه همچنین رهبر سودان را به علت قتل، اعدام، جابجایی اجباری افراد، شکنجه و تجاوز به غیرنظامیان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.

عمر حسن البشیر با رد این اتهام ها می گوید دولت موظف به مقابله با شورشیان است.

دولت سودان از سال 2003 مشغول جنگیدن با شورشیان مسلح در منطقه دارفور است.

مطالب مرتبط