هفته نامه های بریتانیا

سرمقاله ساندی تایمز اتهامات وارده برکارمندان ایرانی سفارتخانه بریتانیا در تهران را مدرک دیگری دال برتلاش ایران برای منحرف کردن توجه از نا محبوبی خود در داخل کشور می خواند و می نویسد که هدف ایران از این شیوه خام و ناشیانه آنست که با نسبت دادن تظاهرات به دخالت قدرتهای خارجی هرچه بیشتر و راحت تر بتواند برچسب دشمنان کشور را بر پیشانی صدها هزارنفری بزند که برای اعتراض به خیابانها ریختند.

سرمقاله ساندی تایمز سپس به واکنش همآهنگ رهبران اتحادیه اروپا درمقابل اتهامات وارده بر بریتانیا اشاره کرده و به نقل از نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه می نویسد که ما با دوستان بریتانیایی خود هم بستگی کامل داریم . سرمقاله ساندی تایمز با این جمله ختم می شود که ایران بزرگتر و خطرناک تر از آنست که بتوان نادیده اش گرفت.

درکنار این سرمقاله ساندی تایمز مطلبی به قلم دومینیک لاوسون به چاپ رسانده است . در این مقاله پس از اشاره به سلسله اعتراف هایی که از شبکه تلویزیونی دولتی ایران پخش شده است دومینک لاوسون می نویسد که تمامی افراد به یک مسئله اعتراف میکنند و آن تحت تاثیر قرارگرفتن بی بی سی ،صدای آمریکا و دیگر رسانه های غربی برای شرکت در تظاهرات است .

دومینیک لاوسون در ادامه مقاله خود به اظهارات یک ایرانی به روزنامه گاردین اشاره میکند که از شکنجه دوست هیجده ساله خود برای اعتراف کردن به انچه خواسته ماموران امنیتی بوده است می گوید و می نویسد که بنا به اظهارات انتشاریافته در گاردین این جوان هیجده ساله بدلیل خودداری از اعتراف چند رو ز مورد شکنجه و سرانجام در مقابل چشم دیگر بازداشتی ها مورد تجاوز جنسی ماموران امنیتی قرار میگیرد که بعد از آزادی اش پزشکان آنرا تایید کرده اند .

دومینیک از نقل اظهارات انتشاریافته در روزنامه گاردین چنین نتیجه گیر ی میکند که وقتی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از محاکمه کارمندان سفارتخانه بریتانیا به دلیل اعتراف آنها سخن به میان می آورد می شود به خوبی پی برد که چه برسر آنها آمده است.

در قسمت دیگر این مقاله دومینیک لاوسون به نقش پرس تی وی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان اشاره میکند که دوسال پیش توسط دولت ایران راه اندازی شد تا آنگونه که محمود احمدی نژاد درروز اول پخش برنامه های آن گفت " به مقابله با جنگ رسانه های بین الملی بپردازد."

دومینیک لاوسون پس از ذکر مواردی از طرف گیری تبلیغاتی این شبکه به معرفی چند تن از مجریان بریتانیایی آن می پردازد و به آنها یاد آوری میکند که دستمزد دریاقتی انها از پرس تی وی درمقابل اعتبار بخشیدن به بازوی تبلیغاتی رژیمی است که روزنامه نگاران خود را تحت بیرحمانه ترین فشارهای سیاسی قرار میدهد . هفته نامه آبزرور مطلبی از رابرت تیت تحت عنوان " موسوی عامل آمریکا خوانده شده است ." انتشار داده است رابرت تیت به مقاله حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در شماره روز شنبه این روزنامه اشاره می کند که در آن میر حسین موسوی به همکاری با ستون پنجم آمریکا متهم و خواسته شده است که او و محمد خاتمی از حامیانش به جرم قتل انسان های بیگناه و برپایی آشوب در دادگاهی علنی در مقابل چشم مردم محاکمه شوند.

رابرت تیت این مقاله رایکی از تند ترین حمله از داخل دستگاه حاکمه ایران علیه میر حسین موسوی خوانده و می نویسد که ممکنست این گونه حملات زمینه بازداشت آقای موسوی و حامیانش باشد .