نسخه قدیمی از انجیل بر روی اینترنت قرار گرفت

در حدود هشتصد صفحه از ابتدایی ترین نسخه انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، بازسازی شده و در اینترنت قرارداده شده است.

کاربران اینترنت حال می توانند با مراجعه به سایت این نسخه قدیمی انجیل تصاویر نیمی ازاین انجیل 1600 ساله را ببینند.

کارشناسانی از انگلستان، آلمان، مصر و روسیه بر روی بخش هایی از این انجیل که قدمت آن به قرن چهارم برمی گردد ، تحقیق می کنند.

به گفته کارشناسان ، بررسی های انجام شده بر روی این نسخه قدیمی از انجیل ، اطلاعاتی را درباره نحوه توسعه آئین مسیحیت ارائه می دهد.

دکتر اسکات مک کندریک ، مسئول بخش دستنوشته های کشورهای غربی در کتابخانه ملی بریتانیا، می گوید با دردسترس قرار دادن این نسخه قدیمی از طریق اینترنت فرصت تحقیق زیادی برای علاقمندان در این زمینه ایجاد می شود.

به گفته آقای مک کندریک، این نسخه همچنین نشان می دهد که چگونه متن انجیل از نسلی به نسل دیگر طی سالیان متمادی منتقل شده است.

دکتر اسکات مک کندریک همچنین می افزاید نسخه اصلی این انجیل شامل 1460 صفحه ، در ابعاد 40 سانتی متر در 35 سانتی متر است.

کتابخانه ملی بریتانیا همزمان با آغاز نمایش اینترنتی این نسخه قدیمی ، نمایشگاهی که شامل مجموعه ای از اشیا و موضوعات مرتبط به این انجیل می شود را برپا کرده است.

این نسخه قدیمی برای 1500 سال در صومعه ای در شبه جزیره سینا به صورت دست نخورده قرار داشت، تا اینکه در سال 1844 کشف و بین کشورهای مصر ، روسیه ، آلمان و بریتانیا تقسیم شد.

تصوربر این است ، آب و هوای خشک منطقه بیابانی کمک زیادی به حفظ این نسخه قدیمی کرده است.