'دوپینگ اسب' و تعطیلی روزنامه در دوبی

یکی از پرتیراژترین روزنامه های امارات عربی متحده به علت انتشار گزارشی در مورد اسب های خاندان حاکم ابوظبی توقیف شد.

روزنامه امارات الیوم در سال 2006 در گزارشی نوشته بود که اسب های خاندان حاکم ابوظبی در مسابقات اسب سواری، دوپینگ کرده اند.

دادگاهی اکنون حکم داده که این روزنامه به مدت بیست روز توقیف شود.

"گروه رسانه ای عرب" در دوبی که مالکیت این روزنامه را در اختیار دارد گفته است به این حکم عمل خواهد کرد. مالک روزنامه واکنش بیشتری نشان نداده است.

این گروه رسانه ای مرتبط با حاکم دوبی است.

دیدبان حقوق بشر، یک گروه حقوق بشری حکم صادره برای این روزنامه را نامتناسب خوانده و گفته است اقداماتی این چنین به آزادی مطبوعات در امارات آسیب می زند.

این گروه حقوق بشری که در نیویورک آمریکا مستقر است گفته پیش نویس قانون رسانه ای جدید امارات می تواند منجر به ورشکستگی شرکت های رسانه ای و خاموش شدن منتقدان شود. دیدبان حقوق بشر خواهان تجدیدنظر در این طرح شده است.

در این قانون، اهانت به شیخ خلیفه بن زاید رئیس امارات متحده عربی و نیز حکام هر یک از 7 امیرنشینی که امارات متحده عربی را تشکیل می دهند و نیز معاونان آنها و همچنین لطمه زدن به اقتصاد ملی و وجهه کشور جرم قابل مجازات شناخته شده است.

این قانون در اوایل سال جاری میلادی به تصویب شورای قانونگذاری امارات متحده عربی رسید ولی برای اجرا شدن باید به امضای رئیس امارات متحده و نیز دولت این کشور برسد.

در امارات متحده عربی 6 روزنامه به زبان انگلیسی و 5 روزنامه به زبان عربی انتشار می یابد.

تمام مطبوعات در این کشور خودسانسوری کرده و اجتناب از انتقاد از رهبران کشور را رعایت می کنند.

ولی دوبی دارای چندین منطقه آزاد تجاری است که میزبان سازمان های رسانه ای بین المللی است و از رعایت مقررات قانون رسانه ای این کشور معاف است.

در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2008، که روزنامه نگاران بدون مرز، که مقر آن پاریس است تهیه کرده امارات متحده عربی در مرتبه شصت و نهم قرار دارد.

مطالب مرتبط