موافقت بریتانیا با تحقیقات تازه درباره کشتار بصره

بصره
Image caption شواهد تازه ای درباره کشتار سال 2004 بصره به دادگاه ارائه شده

یک گروه عراقی ، در دعوایی حقوقی برای به جریان انداختن تحقیقات درباره ادعاهای مربوط به کشته شدن و شکنجه بیست نفر درجنوب این کشور در سال ۲۰۰۴، پیروز شد.

وزیر دفاع بریتانیا به دادگاه عالی این کشور گفته است که انجام تحقیقات تازه در باره این واقعه در شهر بصره، لازم به نظر می رسد. وکلای شش عراقی مدعی این پرونده، شواهد پزشکی تازه ای ارائه کرده اند که به گفته آنها لزوم نحقیقاتی علنی و مستقل را نشان می دهد. دولت بریتانیا گفته بود که کشته شدگان واقعه یاد شده در تاریخ ۱۴ ماه مه سال ۲۰۰۴، در جریان تیراندازی متقابل به قتل رسیده بودند و پلیس نظامی پیش از این در این باره تحقیق کرده بود. آن زمان ادعا شده بود که پس از این درگیری و تبادل آتش میان سربازان بریتانیایی و شورشیان در منطقه "المجار الکبیر" که در بریتانیا با عنوان "نبرد دنی بوی" شناخته می شود، تعدادی از غیرنظامیان عراقی دستگیر شده ا ند. وکلای عراقی ها شواهد تازه ای به دادگاه ارائه کرده اند که به گفته آنها نشان می دهد تعدادی از دستگیر شدگان پس از انتقال به یک پایگاه نظامی بریتانیایی ها ، شکنجه شده اند، به قتل رسیده اند و جسد آنها مثله شده است. پنج نفر از شش شاکی عراقی این پرونده مدعی شده اند که خود از کسانی بوده اند که پس از این درگیری دستگیر شده بودند و با آنها بدرفتاری شده بود. باب اینزورث، وزیر دفاع بریتانیا، در دادگاه عالی این کشور اذعان کرده است که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری آگاهانه درباره ادعاهای مطرح شده در اختیار قاضی دادگاه نبوده و به همین دلیل آغاز یک تحقیقات جداگانه لازم به نظر می رسد. وزارت کشور بریتانیا نیز از فراهم نشدن اسناد لازم در زمان مناسب برای ارائه به دادگاه، اظهار تاسف عمیق کرده است.

مطالب مرتبط