ممنوعیت بازدید گروهی از قبر صدام حسین

Image caption صدام حسین در دوره ریاست بر عراق

دولت عراق بازدید سازماندهی شده از قبر صدام حسین رییس جمهور سابق آن کشور را ممنوع کرده است.

صدام حسین که در سال 2006 در بغداد اعدام شد در روستای محل تولدش در تکریت دفن شده است.

افراد وفادار به صدام حسین هنوز بر سر قبر او و دو پسرش می روند.

اقدام دولت عراق برای ممنوع کردن بازدیدهای گروهی به این دلیل بود که تعدادی از مدارس محلی در تکریت برای دانش آموزان خود برنامه بازدید ترتیب می دادند.

دولت عراق گفته است که به وزارت آموزش و پرورش و همچنین مقامات محلی دستور داده که از سازماندهی بازدیدها از قبر صدام حسین خودداری کنند.

قبر صدام حسین برای طرفداران او به نوعی تبدیل به زیارتگاه شده است.

هزاران نفر از زمان اعدام صدام حسین در روز 30 دسامبر 2006 بر سر قبر او رفته اند.

مطالب مرتبط