اوباما با رهبران یهودیان آمریکا دیدار کرد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با رهبران یهودی آمریکا دیدار کرده است. برخی از رهبران یهودی آمریکا از منتقدان سیاست های آقای اوباما نسبت به اسرائیل هستند.

این افراد می گویند برخی مواقع، مواضع آقای اوباما نسبت به اسرائیل تند است.

گزارش ها حاکی از آن است که آقای اوباما به این افراد اطمینان خاطر داده که آمریکا همچنان نسبت به امنیت اسرائیل متعهد است اما تغییرات به وجود آمده در سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل و فلسطینیان ضروری است.

رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در هشت سال گذشته پیشرفتی در روند صلح حاصل نشده و به همین جهت این تغییر ضروری است.

باراک اوباما همچنان این پیشنهاد را که او نباید اختلافات آمریکا با اسرائیل را علنی کند رد کرده و گفته او در ملا عام مانند دیدارهای خصوصی سخن خواهد گفت.

رئیس جمهوری آمریکا افزود که مذاکرات جورج میچل، نماینده او با رهبران فلسطینی و اسرائیل بیشتر از آن چیزی که احساس می شود، پیشرفت داشته است.

آقای اوباما همچنین از پیشرفت آمریکا و اسرائیل بر سر حل تفاوت های دو کشور در زمینه مساله شهرک های یهودی نشین خبر داده است.

مقام های بلندپایه آمریکا خواهان توقف کامل روند شهرک سازی در مناطق اشغالی شده اند. اسرائیل در مقابل می گوید که ساخت و سازها نتیجه طبیعی رشد شهرک ها است.این کشور از احتمال توقف ساخت شهرک های جدید خبر داده است.