افزایش فقر در میان کودکان آلمانی

Image caption یک سوم کودکان در آلمان تحت تاثیر مشکلات اقتصادی قرار دارند.

با توجه به رکود جهانی اقتصاد به نظر می رسد که دولت ها در سراسر جهان کنترل بر مبارزه علیه فقر کودکان را از دست داده اند.

در آمریکا که در میان کشورهای صنعتی ، تاکنون شاهد بیشترین میزان فقر در بین کودکان بودیم ، انتظار می رود که بیش از سه میلیون کودک دیگر زیر خط فقر در این کشور قرار بگیرند

در بریتانیا، کهدولت پیش از این وعده دادهبود فقر را در میان کودکان تا سال 2010 میلادی به نصف کاهش دهد، و تا سال 2020 میلادی کلا ریشه کن کند، حال دولت اعتراف کرده که دستیابی به این اهداف چندان آسان نیست.

در آلمان که دارای ، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای اروپایی است، سازمان موسوم به محافظت از کودکان نسبت به افزایش میزان فقر در بین کودکان هشدار داده است.

براساس گزارش ها در حال حاضر، از هرشش کودک در آلمان، یک نفر در فقرنسبی بسر می برد.

هرچند وجود فقر در بین کودکان، معضلی است که به دوران پیش از رکود جهانی اقتصاد بر می گردد، اما این نگرانی وجود دارد که با کاهش 6 درصدی رشد اقتصادی در آلمان، طی سال جاری و افزایش میزان بیکاری تعداد بیشتری از نسل جوان در این کشور در معرض خطر فقر قرار بگیرند.

فقر در خانواده های آلمانی

اگر می خواهید بدانید که فقر چه بر سر کودکان آلمانی آورده، لازم نیستکه به خیابان ها بروید ، به این دلیل که می توان فقر را براحتی در خانه های این کودکانو با صحبت کردن با خانواده ها حس کرد. خانواده تی یل یکی از این گروه خانواده هاست.

یزمین تی یل 12 ساله و برادر دوقلویش فلورین ، به نظر فقیرنمی آیند. دراتاقآنها یک دی وی دی و یک تلویزیون رنگی دیده می شود. این در حالی است که یزمین موبایل شخصی هم دارد. امانکته مهم این است کهبیشتر آن چه راکه خانواده های آلمانی دارند، از لوازم خانه گرفته تا پوشاک، همه و همه از طرف سازمان های خیریه محلی به آنها داده می شود.

آندریا، مادر خانواده مدتی است که از شوهرش جدا شده و هیچ شغلی برای گذران زندگی ندارد. تمامی درآمد آنها پولی است که از طریق دولت برای پرداخت مخارجشان به آنها داده می شود.

آندریا می گوید با پولی که می گیرم، بعد از پرداخت کرایه خانه و هزینه برق، تنها دویست یورو تا پایان ماه برایم می ماند. با این پول مجبورم که غذا و تمامی چیزهایی را کودکان برای مدرسه شان نیاز دارند ، بخرم. معمولا قبل از پایان ماه،پولم تمام می شود.

یزمین و فلورین،معمولا برای ناهار به یک آشپزخانه محلی می روند. این آشپزخانه در یک مرکز کودکان به نام "دی آرک" واقع است.

در این مرکز کودکان زیادی هستند که همانند دو قلوهای تی یل از شرایط مساعد زندگی برخوردار نیستند. .در برلین حدود 36 درصد از کودکان زیر خط فقر زندگی می کنند.

ولفگانگ بوشه، سخنگوی مرکز دی آرک می گوید:|"اکثر بچه ها در برلین در خانواده هایی زندگی می کنند که می توان آنها را در مرکز دی آرک پیدا کرد. معمولا خانواده ها در این جا از مادری که به تنهایی سرپرستی دو و یا سه بچه را برعهده دارد، تشکیل شده. مادر خانواده اغلب شغلی ندارد و برای گذران زندگی قادر به کار کردن نیست. این قبیل خانواده ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند، و معمولا مشکلاتشان را به بچه هایشان منتقل می کنند. "

در سراسر آلمان از هر شش کودک یک نفر در فقر زندگی می کند. دلایل بیشماری را می توان برای این فقر برشمرد. از جمله افزایش تعداد مادران بدون همسر، که بسیاری ازآنها درتلاشند تا شغلی پیدا کنند. عامل دیگر برای افزایش میزان فقر می تواند بالارفتن میزان زاد و ولد در بین خانواده های کم درآمد باشد.

و در حال حاضر رکود اقتصادی در جهان، بیش ازپیش نسل جوان این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

پروفسور هانس برتروم از دانشگاه هامبولت، که مطالعاتی در زمینه فقر کودکان انجام داده ، می گوید: "فکر می کنم که ما شاهد حدود دو تا سه درصد افزایش فقر در بین کودکان در آلمان باشیم.البته چنانچه خانواده ها شغلی برای گذران زندگیشان نداشته باشند، با مشکلات بسیاری روبرو هستند. و به اعتقاد من این مشکلی جدی در سراسر آلمان بشمار می رود."

بی پولی در خانواده هایی، همانند خانواده تی یل، باعث شده که آنها امیدشان را برای زندگی کردن از دست بدهند. آنها در دنیایی از ناامیدی زندگی می کنند . این افراد در کشوری زندگی می کنند که در زمره ثروتمندترین کشورها در جهان محسوب می شود.

مطالب مرتبط