پلیس چین: دوازده اویغور را به ضرب گلوله کشتیم

فرماندار استان سین کیانگ چین گفته است که پلیس در حین ناآرامی های ماه جاری در اورومچی، دوازده اویغور را به ضرب گلوله کشته است.

نور بکری که خود یک اویغور است گفت افرادی که توسط پلیس کشته شدند، به مردم حمله و مغازه ها را غارت می کردند و به هشدارهای پلیس اعتنایی نمی کردند.

او تاکید کرده که در این قضایا، پلیس از خود خویشتن داری زیادی نشان داد.

در درگیری های قومی در این استان چین نزدیک به دویست نفر کشته شدند.

اویغورها که در استان سین کیانگ چین ساکنند، مسلمان و از تبار ترک هستند.

درگیری ها بین مسلمانان اویغور و ساکنان چینی تبار استان سین کیانگ در اورومچی، مرکز استان سین کیانگ ظاهرا در پی انتشار خبری در مورد حمله چینی ها به مهاجران اویغور در جنوب چین آغاز شد.

چینی های "هان" اکثریت جمعیت چین را تشکیل می دهند و مخالفان حکومت چین در سین کیانگ، دولتی مرکزی را متهم کرده اند که به منظور تغییر در ترکیب قومی این استان و محو فرهنگ بومی آن، "هان" ها را به مهاجرت به این بخش از چین تشویق کرده اند.

مسلمانان ساکن استان سین کیانگ دولت چین را به تلاش برای نابودی خصوصیات فرهنگی خود متهم کرده اند و برخی سازمان های تندرو این بخش از چین خواستار جدایی سین کیانگ و ایجاد کشور مستقل ترکستان در این منطقه شده اند.

مطالب مرتبط