اورتگا به دنبال تغییر قانون اساسی نیکاراگوئه

دانیل اورتگا، رئیس جمهوری نیکاراگوئه در جشن سی سالگی انقلاب ساندنیست ها خواهان تغییر قانون اساسی برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری شد.

رئیس جمهور چپگرای نیکاراگوئه خواهان آن شد تا قانون منع انتخاب مجدد به ریاست جمهوری در این کشور تغییر باید.

آقای اورتگا می گوید نباید محدودیتی برای انتخاب یک فرد برای چند دوره به ریاست جمهوری وجود داشته باشد.

دانیل اورتگا در سال 1979 پس از انقلابی که منجر به سرنگونی حکومت مورد حمایت آمریکا شد به قدرت رسید اما یازده سال بعد در سال 1990 انتخابات را به حزب مخالف واگذار کرد و از قدرت کنار رفت.

به دنبال پیروزی مخالفان، قانون اساسی این کشور دستخوش تغییراتی شد که از آن جمله می توان به ممنوعیت انتخاب مجدد برای برخی مشاغل دولتی از جمله رئیس جمهور اشاره کرد.

آقای اورتگا این نوع مستثنی کردن را ناعادلانه خوانده و خواهان لغو آنها شده است.

دانیل اورتگا در سال 2007 مجددا به قدرت بازگشت اما طبق قانون اساسی، روسای جمهور نیکاراگوئه نمی توانند دو بار پشت سر هم یا برای بیش از دو بار به این سمت انتخاب شوند.

درخواست برای تغییر در قانون اساسی زمانی مطرح می شود که هندوراس نیز به علت طرح درخواست مشابهی از سوی رئیس جمهور معزول چپگرای آن با بحران رو به رو است. دادگاه قانون اساسی هندوراس، خواسته های مانوئل زلایا را غیر قانونی خواند و سپس ارتش او را به خارج از کشور هدایت کرد.

هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا نیز سال گذشته در پی رفراندومی برای ایجاد تغییرات مورد نظر خود در قانون اساسی بود که در این راه شکست خورد.

روسای جمهور ونزوئلا، نیکاراگوئه و هندوراس متحد سیاسی به شمار می رفتند.

آقای اورتگا برای این که بتواند طرح مورد نظر خود را پیش ببرد، به رای اکثریت مجلس نیکاراگوئه نیاز دارد که در حال حاضر از آن برخوردار نیست.

مطالب مرتبط