ساکاشویلی وعده انجام اصلاحاتی را داد

میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، همزمان با دیدار جو بایدن ، معاون رئیس جمهوری امریکا از این کشور، وعده انجام اصلاحاتی دمکراتیک را داده است.

آقای ساکاشویلی، که در پارلمان گرجستان صحبت می کرد ، پیشنهاد برگزاری انتخابات محلی زودتر از موعد ، انتخابات مستقیم شهرداری ها و کاهش قدرت رئیس جمهوری را داد.

به گفته منتقدان، این پیشنهادات، موضوعاتی مهم و اساسی نظیر مناقشه بر سر مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخازیه را دربرنمی گیرد.

جو بایدن که دوشنبه 29 تیرماه( 20 ژوئیه) برای انجام گفتگو با مقامات اوکراین وارد آن کشور شد، قصد دارد برای مذاکره با آقای ساکاشویلی، فردا به تفلیس پایتخت گرجستان سفر کند.

از حدود سه ماه پیش، تظاهراتی گسترده علیه میخائیل ساکاشویلی درجریان بوده است. معترضان خواستار استعفای او از ریاست جمهوری گرجستان هستند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در تفلیس، آقای ساکاشویلی در صحبت های روز دوشنبه خود برای عقب نشاندن کسانی که او را متهم به تمرکز قدرت می کنند، پیشنهاداتی را در زمینه تغییرات انتخاباتی ارائه کرد.

رئیس جمهوری گرجستان درجریان سخنانش در پارلمان این کشور گفت :" ما باید به جنگ داخلی و رویارویی با مردم پایان دهیم. ما باید جامعه مان را نه براساس خشونت و تیراندازی در خیابان ها، بلکه برپایه ابزارهایی همانند انتخابات بسازیم."

آقای ساکاشویلی همچنین گفت برای اولین بار انتخابات شهرداری ها مستقیما برگزارخواهد شد و تغییراتی در کمیسیون مرکزی انتخابات ایجاد خواهد شد.

به گفته خبرنگاران، پیشنهادات رئیس جمهوری گرجستان، هر چند که جزئیات اندکی از آن ارائه شده، از سوی پارلمان این کشور که در آن حزب آقای ساکاشویلی اکثریت را در اختیار دارد، با استقبال روبرو شده است.

اما در مقابل مخالفان ضمن رد سخنان ساکاشویلی گفته اند که کشور با بحرانی عمیق روبروست و خواستار آن شدند تا انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد برگزار شود.

مطالب مرتبط