فرار با هلی کوپتر از زندانی در بلژیک

در بلژیک سه نفر سوار بر یک هلی کوپتر ربوده شده از زندان گریخته اند.

بنابه گزارش ها اشرف سکاکی سارق بانک که همین پنج سال قبل از زندان دیگری گریخته بود در میان فراری هاست.

مقام ها می گویند که این هلی کوپتر وارد زندان در نزدیکی بروژ شد، این سه نفر را سوار کرد و 20 کیلومتر آنطرف تر در یک جاده اصلی پیاده کرد.

آنها آخرین بار پس از سرقت در یک پمپ بنزین، هنگام حرکت به سوی ساحل در یک بنز سیاه مسروقه مشاهده شدند.

سکاکی که 26 سال دارد یکی از خطرناک ترین مجرمان در بلژیک توصیف می شود.

بنابه گزارش ها وی 16 بار محکوم شده که از جمله یک بار به خاطر آدم ربایی بوده است.

خبرگزاری بلگا به نقل از یک سخنگوی زندان گزارش داد که یکی از کسانی که هلی کوپتر را به داخل زندان آورده بودند در زندان جا ماند.

در گذشته در موارد دیگری از هلی کوپتر برای فرارهای جسورانه از زندان استفاده شده است.

در سال 2007 یک زندانی در بلژیک با هلی کوپتری که مردان مسلح به داخل زندانی در اطراف بروکسل هدایت کرده بودند گریخت.

مجرمان فرانسوی نیز حداقل در چهار مورد از هلی کوپتر برای فرار از زندان استفاده کرده اند و موارد مشابهی نیز در یونان رخ داده است.

مطالب مرتبط