بازداشت گسترده مقام های ایالتی در نیوجرسی

اف بی آی در حال انتقال متهمان
Image caption تعدادی از بازداشت شدگان مقام های بلندپایه محلی هستند

پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، بیشتر از چهل متهم به فساد دولتی و پولشویی در ایالت نیوجرسی را بازداشت کرده است.

سه شهردار، دو عضو مجلس ایالتی نیوجرسی و تعدادی خاخام کلیمی از دستگیر شدگان هستند.

به گفته مقام های قضایی، سیصد مامور اف بی آی در بازداشت گسترده این افراد در دو ایالت نیوجرسی و نیویورک شرکت داشته اند.

این بازداشت ها در پی ده سال تحقیق کارآگاهان درباره فعالیت های غیرقانونی متهمان انجام شد.

به گفته رالف مارا، از دادستان های فدرال آمریکا، بازداشت های گسترده اف بی آی به صورت همزمان و در دو عملیات جداگانه انجام شده است.

یکی از این عملیات مربوط به فساد دولتی بخشی از بازداشت شدگان بوده است و 29 نفر در این رابطه متهم هستند.

از سوی دیگر، 15 تن هم در رابطه با پولشویی متهم هستند که تعدادی خاخام در میان آنها وجود دارد.

یکی از بازداشت شدگان متهم به انتقال غیرقانونی کلیه از اسرائیل برای پیوند به بیماران است.

این فرد متهم است کلیه نیازمندان اسرائیلی را به قیمت ده هزار دلار خریداری می کرده و آنها را در آمریکا تا 160 هزار دلار معامله کرده است.

کارآگاهان اف بی آی می گویند تحقیقات اولیه بر روی افرادی تمرکز داشته که از طریق یک بنیاد خیریه کلیمی، به پولشویی استغال داشتند.

در ابن حال، با گسترش دامنه تحقیقات کارآگاهان متوجه فساد دولتی مربوط به ساخت و سازهای کلان در ایالت نیوجرسی شدند.

به گفته اد کارر، از افسران اف بی آی مشکل فساد دولتی و مالی در نیوجرسی یکی از بزگترین آن در کل آمریکاست.

به گفته او این فساد به بخشی از فرهنگ سیاسی نیوجرسی تبدیل شده است.

از سال 2001 تاکنون، بیشتر از 130 مسوول ایالتی در نیوجرسی به فساد دولتیمحکوم شده اند یا این اتهام را پذیرفته اند.

مطالب مرتبط