سفر مناقشه برانگیز رهبر کلیسای روسیه به اوکراین

اسقف اعظم کیریل، رهبر کلیسای ارتودوکس روسیه در حالی به اوکراین سفر کرده که با اتهام تلاش برای افزایش نفوذ روسیه در این کشور رو به رو است.

او در کی یف، با ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده است.

صدها نفر از هواداران کلیسای ارتودوکس روسیه به استقبال اسقف اعظم کیریل رفته بودند و گروه اندکی از معترضان نیز در مراسم استقبال حضور داشتند و با پلیس درگیر شدند.

کلیسای ارتودوکس اوکراین پس از استقلال این کشور در سال 1991 دچار شکاف شد و بخش بزرگ تر آن از دستورات و فرامین مذهبی کلیسای روسیه پیروی می کند.

اسقف اعظم کیریل که در فوریه امسال پس از مرگ آلکسی دوم به این سمت انتخاب شد، یک روحانی لیبرال و معتقد به ایفای نقش بزرگ تر کلیسا در روسیه است. او خواهان وحدت میان پیروان این کلیسا است و گفته معتقدان ارتودوکس باید در برابر تبلیغات کاتولیک ها و پروتستان ها مقاومت کنند.

هواداران کلیسای ارتودوکس کی یف هراس خود را از این مساله بیان می کنند که کلیسای روسیه که از حمایت دولت آن کشور نیز برخوردار است، از استقلال، فرهنگ و زبان اوکراین پشتیبانی نمی کند.

قرار است اسقف کیریل در طول اقامت خود از اماکن مقدس کی یف دیدار کند. او سپس به شرق اوکراین، قلب صنعتی این کشور سفر می کند. در شرق اوکراین که عمدتا از زبان روسی استفاده می شود، از او قطعا به گرمی استقبال می کنند، در حالی که در غرب که محل حضور ملی گرایان است، این حضور با مخالفت رو به رو می شود.

ویکتور یوشچنکو گفته است که خواهان وحدت کلیسای ارتودوکس است.

اسقف اعظم کیریل

شورای عالی کلیسای ارتودوکس روسیه در ماه دسامبر 2008 به دنبال فوت آلکسی دوم، اسقف اعظم کیریل را به عنوان رهبر موقت این کلیسا انتخاب کرد.

کیریل در دوران آلکسی دوم، رهبر سابق این کلیسا، مسئول روابط خارجی کلیسای ارتودوکس روسیه بود.

کلیسای ارتودوکس روسیه حدود یکصد و شصت و پنج میلیون پیرو دارد.