همه پرسی در زلاند نو در مورد کتک زدن کودکان

Image caption قانون کنونی کتک زدن کودکان را جرم جنایی می شناسد

در زلاند نو در باره این که آیا کتک زدن کودکان باید همچنان یک جرم جنایی محسوب شود یا نه، همه پرسی برگزار می شود.

این قانون که در سال 2007 به اجرا درآمد موجب اختلاف نظر شده و دولت زلاند نو برای چاره جویی یک همه پرسی مکاتبه ای در این باره انجام می دهد.

این اولین بار است که یک همه پرسی به صورت پستی در این کشور صورت می گیرد.

در این همه پرسی سئوال می شود که برای تضمین رفتار درست والدین با فرزندانشان، آیا باید کتک زدن کودکان همچنان یک جرم جنایی باقی بماند یا نه.

طرفداران این قانون می گویند این قانون به کودکان همان حقوق افراد بالغ را می دهد در حالی که مخالفان می گویند این قانون والدین خاطی را جنایتکار معرفی می کند.

زلاند نو یکی از 6 کشور جهان است که تنبیه بدنی کودکان را منع کرده است.

اولین کشوری که در این راه قدم برداشت سوئد بود که در سال 1979 یک چنین قانونی را گذراند.

فنلاند و نروژ دو کشور دیگری بودند که به تبعیت از سوئد کتک زدن کودکان را یک جرم جنایی اعلام کردند.

هدف از وضع قانون مشابهی در زلاند نو این بود که مانع از این شوند که والدین برای دفاع از خود در برابر تنبیه بدنی کودکانشان بگویند که قصدشان با انضباط کردن فرزندانشان بوده است.

مخالفان این قانون می گویند اجرای این قانون سبب شده که خانواده های خوب به صورت قربانی بازرسی های بدون حکم دادگاه در آیند و حتی توسط پلیس بازداشت شده یا توسط نهادهای دولتی حافظ حقوق کودکان محاکمه شوند.

ولی طرفداران قانون جدید چنین استدلال می کنند که نوزادان و کودکان برای حفظ جان خود دارای همان حقوقی هستند که والدینشان در این مورد دارند.

مخالفان، همچنین می گویند این همه پرسی گیج کننده است و جان کی، نخست وزیر زلاند نو نیز جمله بندی همه پرسی را مبهم خوانده است.

ولی نظر دولت این است که این قانون موثر واقع شده و پلیس تنها موارد جدی را محاکمه می کند.

پلیس زلاند نو می گوید از مارس 2007 تا آوریل 2009 سیزده مورد کتک زدن کودکان توسط والدینشان را بررسی کرده و تنها یک مورد به دادگاه ارجاع شده است.

مردم زلاند نو سه هفته فرصت دارند تا در این همه پرسی شرکت کنند ولی ممکن است بسیاری از شرکت در این رفراندم خودداری کنند.

در یک نظرسنجی که اخیرا انجام شد 77 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند که این همه پرسی هزینه گزافی داشته و چیزی جز پول تلف کردن نیست.