جسد اولین قربانی جنگ کویت پیدا شد

ارتش آمریکا بقایای جسد آخرین سرباز ناپدید شده در حین جنگ کویت را یافته است.

با کشف جسد خلبان مایکل اسکات اسپایشر، پرونده آخرین سرباز ناپدید شده در دوران جنگ دوم خلیج فارس بسته می شود.

هواپیمای اف-هجده این خلبان در ژانویه سال 1991 در اولین روز جنگ مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد.

ماه پیش، یک شهروند عراقی تفنگداران دریایی آمریکا را به محل سقوط هواپیما در استان انبار هدایت کرد. او همچنین به آنها در باره محل دفن بقایای جسد این آمریکایی در کویر اطلاع داد.

حفاری ها منجر به کشف بقایای جسد این خلبان آمریکایی شد. هویت او از طریق پرونده دندانپزشکی مورد تائید قرار گرفت.

دریاسالار گری راف هد، مسئول عملیات دریایی ارتش آمریکا در بیانیه ای گفت: "نیروی دریایی هرگز از جست و جو برای یافتن اعضای خود فارغ از مساله زمان و دشواری کار دست بر نمی دارد."

محل سقوط این هواپیما در نقطه ای دور دست و غیر مسکونی در غرب عراق بود. شاهدان گفته اند که جسد این خلبان که در زمان سقوط 33 سال داشت، توسط اعراب بدوی کشف و به خاک سپرده شده بود.

این خلبان اولین قربانی عملیات طوفان صحرا در جنگ کویت به شمار می رود.

همان زمان در ابتدا اعلام کردند که او کشته شده اما سپس وضعیت او را به اسیر و ناپدید شده تغییر دادند.

مطالب مرتبط