کشته شدن 185 نفر در خشونت های قبیله ای در جنوب سودان

یک قبیله سودانی
Image caption عامل بیشتر خشونت های قبیله ای در سودان مناقشه بر سر زمین و احشام است

بنا بر گزارش های رسیده از جنوب سودان، در جریان خشونت های قبیله ای در ایالت جونگلی، بیش از 185 نفر کشته شده اند.

بیشتر قربانیان زنان و کودکان بوده اند.

مقامات ایالت جونگلی می گویند مردان قبیله ای مسلح هنگام سپیده دم به اعضای قبیله رقیب حمله کردند.

در این درگیری ها 11 سرباز ارتش آزایبخش مردم سودان نیز کشته شده اند.

این ارتش، نیروی نظامی دولت خود مختار جنوب سودان است.

خبرنگاران می گویند خشونت های قبیله ای در جنوب سودان امر بی سابقه ای نیست و پس از پایان جنگ های داخلی جنوب و شمال سودان در سال 2005 ، اسلحه زیادی به دست مردم افتاده است.

بیشتر درگیری ها ناشی از مناقشه بر سر احشام و زمین است ولی عده ای هشدار می دهند که این درگیری ها به مناقشه بر سر احشام و زمین محدود نشده و احتمال دارد این منطقه مجددا به دوره مناقشه خونین گذشته بازگردد.

سازمان ملل متحد می گوید تعداد کسانی که در ماه های اخیر در جنوب سودان کشته شده اند از کل کسانی که در منطقه جنگ زده دارفور در غرب سودان کشته شده اند بیشتر است.

سالوا کییر، رئیس جمهوری جنوب سودان می گوید عامل این کشتارها کسانی اند که می خواهند یک بحران سیاسی ایجاد کنند و چنین وانمود کنند که جنوب سودان قادر به اداره امور خود نیست.

قرار است در سال 2011 یک همه پرسی در باره استقلال و جدایی این منطقه از شمال سودان برگزار گردد.

در سال 2005، یک قرارداد صلح به جنگ های داخلی بین دو بخش شمال و جنوب سودان که به مدت 22 سال ادامه داشت پایان داد.

در جریان این جنگ بیش از 2 میلیون نفر کشته شدند.

مطالب مرتبط