اعتماد بالای چینی ها به فاحشه ها

چین

نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد که در چین فاحشه ها بیشتر از سیاستمداران و دانشمندان مورد اعتماد هستند.

این نظرسنجی نشان می دهد حدود هشت درصد از پاسخ دهندگان، فاحشه ها را افراد قابل اعتمادی می دانند.

بر این اساس، فاحشه های چینی پس از کشاورزان و روحانیان این کشور مورد اعتمادترین افراد هستند.

سربازان در رده چهارم فهرست معتمدین در چین قرار گرفته است.

سیاستمداران، دانشمندان و معلمان هم جز افرادی بودند که مردم به آنها اعتماد چندانی نداشتند.

روزنامه دولتی چاینا دیلی در واکنش به این خبر با چاپ سرمقاله ای آن را تعجب انگیز و شرم آور توصیف کرد.

به نوشته این روزنامه، جایگاه غیرمنتظره فاحشه ها در این فهرست غیرمعمولی است.

در این حال، چاینا دیلی از این که پاسخ دهندگان به نظرسنجی به دانشمندان و سیاستمداران بیشتر از سازندگان املاک، منشی ها، دلال ها، هنرمندان و مدیران اعتماد نشان داده اند، ابراز خرسندی کرد.

مطالب مرتبط