روسیه: اوستیا و آبخاز کشورهای مستقلی هستند

دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر دیدگاه کشورش مبنی بر استقلال آبخاز و اوستیای جنوبی از گرجستان تاکید کرده و گفته است که این دو، کشورهای مستقلی هستند.

این اظهارنظر آقای مدودف یک سال پس از درگیری های نظامی میان روسیه و گرجستان بر سر این دو منطقه جدایی طلب صورت می گیرد.

دفتر ریاست جمهوری روسیه بیانیه آقای مدودف را منتشر کرده است. در این بیانیه گفته شده که نادیده گرفتن این دو کشور مستقل، غیر ممکن است.

در درگیری نظامی کوتاه مدتی که اوت سال پیش میان روسیه و گرچستان در گرفت، روسیه موفق به شکست دادن گرجستان شد و از آن زمان حضور نظامی خود را در مناطق جدایی طلب حفظ کرده است.

میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور گرجستان روز جمعه گفت کشورش قربانی برنامه ریزی روس ها برای از بین بردن استقلالش شده است.

آقای مدودف در بیانیه خود همچنین از نقش نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در پایان دادن به درگیری ها میان روسیه و گرجستان تقدیر کرده و گفته است که آقای سارکوزی، شخصا نقش بزرگی در این میان داشت.

بحران روسیه و گرجستان باعث شد تا بزرگ ترین تنش میان روسیه و غرب از زمان پاپان جنگ سرد شکل گیرد.

جدایی طلبان

دو منطقه جدایی طلب گرجستان که اعلام استقلال کرده اند، از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده اند.

آبخاز و اوستیای جنوبی روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده اند. این دو منطقه روسیه را تضمین کننده بقا و ادامه موجودیت خود می دانند و به این کشور متکی هستند.

از اوائل سال های دهه نود میلادی، نیروهای صلحبان روسی در این دو منطقه مستقر شدند. این نیروها همواره از سوی گرجستان با این اتهام روبرو می شدند که از جدایی طلبان حمایت می کنند.

از زمان فروپاشی شوروی سابق و استقلال گرجستان، این کشور درگیر بحران هایی با مناطق جدایی طلب خود بوده است.

مطالب مرتبط