رویای ژاپن؛ جهان عاری از سلاح اتمی

تومیهیسا تائوئی، شهردار ناکازاکی ژاپن خواهان منع تولید و استفاده از سلاح های اتمی در جهان شده است.

شهردار این شهر ژاپن در مراسم شصت و چهارمین سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی در سال 1945 چنین درخواستی را مطرح کرده است.

بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما توسط بمب افکن های آمریکایی در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم باعث خرابی کامل این شهرها شد. در ناکازاکی، بیش از هشتاد هزار نف ر کشته شدند. اکثر قربانيان ناکازاکی در جا سوختند.

این اولین باری بود که در تاریخ از بمب اتمی علیه کشوری استفاده شد.

آمریکا ابتدا شش اوت 1945 یک بمب اتمی به نام "پسر بچه" را روی هیروشیما انداخت و سه روز بعد، نهم اوت، بمب افکن ب-29 آمريکايی بمبی را که به خاطر عرض زيادش "مرد چاق" لقب گرفته بود، روی ناکازاکی رها کرد.

این بمب با نيرويی معادل 21هزار تن ماده منفجره متعارف منفجر شد. برای ساخت اين بمب از پلوتونيوم استفاده شده بود.

بمب اتمی ساخته شده به وسيله پلوتونيوم که در ناکازاکی منفجر شد، بسيار قوی تر از بمبی بود که بر هيروشيما انداخته شد.

فاجعه ناکازاکی همواره تحت الشعاع مصيبت هيروشيما که 140 هزار نفر قربانی داد، قرار داشته است.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اخیرا در سخنرانی خود در پراگ پایتخت جمهوری چک خواهان جهان عاری از سلاح اتمی شد. این سخن آقای اوباما، در میان مردم ژاپن هواداران بسیاری یافته است.

حزب دموکراتیک ژاپن، حزب مخالف دولت که انتظار می رود در انتخابات ماه جاری به پیروزی برسد، از ایده رئیس جمهور آمریکا حمایت کرده است.

در ژاپن تعداد کمی حاضرند بپذیرند حمله هسته ای به هیروشیما و ناکازاکی قابل توجیه است. چندی پیش یکی از وزیران ژاپن وادار شد استعفا دهد چون گفته بود این حملات غیرقابل اجتناب بوده است.

اما در آمریکا هنوز هم بحث درباره این که آیا باید از جنگ افزار هسته ای علیه ژاپن استفاده می شد یا نه، ادامه دارد.

بسیاری معتقدند که بمباران هسته ای ژاپن از کشتار بیشتر دو طرف متخاصم جلوگیری کرد چون دیگر نیاز به اشغال جزایر ژاپن را منتفی کرد.

در جنگ دوم جهانی، ژاپن، در کنار آلمان و ايتاليا، رهبری کشورهای محور را در دست داشت که با قوای متفقين، به رهبری آمريکا، بريتانيا و روسيه در جنگ بودند.

پس از صدور فرمان امپراتور ژاپن، در ماه اوت سال 1945، نمايندگان دولت ژاپن و فرماندهان نظامی آمريکايی (دوم سپتامبر 1945)، پيمان تسليم ژاپن و برقراری آتش بس با متفقين را امضا کردند.

مطالب مرتبط