تشکیل کمیته‌ای برای اعراب اسرائیل بدون حضور اعراب

یک گروه عرب های بدوی در اسرائیل با طرح شکایت از دولت اسرائیل خواهان رسیدگی به مساله عدم حضور اعراب در یک کمیته رسیدگی به مسایل اعراب شده است.

در کمیته گسترش مشارکت اعراب اسرائیلی در دولت که اخیرا تشکیل شده، حتی یک عرب اسرائیلی عضویت ندارد.

این گروه از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل خواسته تا نماینده ای را از میان اعراب اسرائیل به عضویت در این کمیته منصوب کند.

نتایج یک تحقیق که اخیرا صورت گرفته نشان می دهد که کمتر از هفت درصد از مشاغل عمومی در اسرائیل در اختیار اعراب اسرائیلی است.

هفته پیش این کمیته با عضویت یازده نفر از سوی دولت اسرائیل تشکیل شد تا موضوع را مورد بررسی قرار دهند اما از هیچ عرب اسرائیلی برای شرکت در این کمیته دعوتی به عمل نیامد.

مدیر این گروه اعراب بدوی گفته است با عدم حضور اعراب در این کمیته، بار دیگر مشاغل دولتی در اختیار یهودیان قرار می گیرد و گفته خواهد شد که هیچ عرب شایسته ای برای این سمت ها پیدا نشد.

اعراب بیست درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند اما وضعیت خدمات رسانی به آنها از سوی دولت حتی از سوی گروه های اسرائیلی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و این رفتار برخی مواقع، "تبعیض آمیز" نام گرفته است.

عرب اسرائیلی اصطلاحی است که در مورد فلسطینیان ساکن اسرائیل به کار می رود، یعنی در سرزمینهایی که تحت حاکمیت دولت اسرائیل قرار دارد.

دولت اسرائيل در آمار رسمی خود، عنوان عرب اسرائيلی را بر فلسطينيان ساکن شرق بيت المقدس و همچنين ساکنان بلندی های جولان نيز اطلاق می کند. اين دسته از اعراب بر خلاف سایرین، تابعيت اسرائيلی ندارند و تنها از اجازه اقامت دائم در اسرائيل بهره مندند.

آمار رسمی دولت اسرائيل در سال 2007، جمعيت عربهای اسرائيلی را بيش از يک ميليون و چهارصد هزار نفر برآورد می کرد که يک پنجم کل جمعيت اسرائيل را تشکيل می داد.

رشد جمعيت در ميان عربهای اسرائيلی بيش از يهوديان اسرائيل است.

شمار عربهای اسرائيلی در سال 1952 يکصد و شصت و هفت هزار نفر بوده که طی نيم قرن جمعيتشان 9 برابر شده است.

مطالب مرتبط