خرید زمین در اسرائیل توسط سرمایه‌گذاران عرب خلیج فارس

رادیو اسرائیل اعلام کرد چند هکتار زمین کشاورزی در شمال اسرائیل توسط سرمایه گذاران عرب حاشیه خلیج فارس خریداری شده است.

این زمین ها در استان جلیله در شمال اسرائیل واقع است. گزارش ها حاکی از آن است که چند هکتار زمین کشاورزی به فروش رفته و اتحادیه کشاورزان محلی پیش از وقوع معامله سعی کرده بود تا مقامات اسرائیلی را در جریان بگذارد.

بخش عمده ای از جمعیت عرب اسرائیلی در جلیله زندگی می کند. حدود یک میلیون و نیم عرب اسرائیلی در این کشور زندگی می کنند.

برخی سیاستمداران اسرائیل از فروش زمین به خریداران عرب انتقاد کرده اند اما سازمان زمین اسرائیل که مسئولیت رسیدگی به امور مربوط به زمین را به عهده دارد گفته است در این موارد چون این زمین ها به بخش خصوصی تعلق داشته، قدرتی برای جلوگیری از فروش این زمین ها نداشت.

وزارت کشاورزی اسرائیل نیز گفته است چون این زمین ها در اختیار بخش خصوصی بوده، این وزارتخانه نمی تواند در این باره کاری کند.

سرمایه گذاران عرب که این زمین های کشاورزی را خریده اند، شناسایی نشده اند و معلوم نیست خرید این زمین ها به دلایل اقتصادی بوده یا این اقدام دارای انگیزه های سیاسی است.

تا کنون دهها گزارش در مورد خرید و "تصرف" زمین های فلسطینیان در اراضی اشغالی از سوی اسرائیلی ها منتشر شده است. این اولین باری است که گزارشی در مورد خرید زمین های اسرائیلی از سوی اعراب منتشر می شود.

مطالب مرتبط