مصر: اول صلح، بعد روابط با اسرائیل

حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر می گوید کشورهای عربی تنها پس از یک قرارداد صلح جامع با اسرائیل، این کشور را به رسمیت خواهند شناخت.

آقای مبارک گفته است که تنها در چنین صورتی است که کشورهای عربی با اسرائیل روابط برقرار خواهند کرد.

رئیس جمهور مصر خواهان صلح جامع و عادلانه برای مناقشه خاورمیانه شده است.

حسنی مبارک برای دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است.

آقای مبارک افزود که در سفر باراک اوباما به قاهره به او تاکید کرده که ابتکار عمل های اعراب برای حل مناقشه خاورمیانه که شامل به رسمیت شناختن اسرائیل و عادی سازی روابط با این کشور است، پس از قرارداد صلح انجام می شود، نه پیش از آن.

آقای اوباما از کشورهای عربی خواسته تا در ازای تعلیق شهرک سازی از سوی اسرائیل در مناطق اشغالی، با اسرائیل روابط برقرار کنند.

آقای مبارک به روزنامه دولتی الاهرام مصر گفته است که آن دسته از کشورهای عربی که پیشتر ارتباطات تجاری-بازرگانی با اسرائیل داشتند، در صورت توقف شهرک سازی ها و از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان می توانند از سرگیری روابط با اسرائیل را مدنظر قرار دهند.

رئیس جمهور مصر در این مصاحبه تاکید کرد که تجربیان کشورهای عربی از کنفرانس صلح مادرید در سال 1991، اعراب را به عادی کردن روابط خود با اسرائیل ترغیب نمی کند.

مقام های آمریکایی اخیرا با افزایش فشارهای خود بر کشورهای عربی خواهان برداشتن قدم هایی از سوی اعراب برای عادی کردن روابط با اسرائیل شدند.

طبق گزارش ها آقای اوباما بر کشورهای عربی فشار وارد کرده تا با برخی اقدامات اعتماد سازی موافقت کنند که این اقدامات به موازات تعهد اسرائیل برای تعلیق شهرک سازی ها خواهد بود.

آمریکا امید دارد تا با چنین اقدامی، روند صلح خاورمیانه آغاز و این منجر به یک کنفرانس صلح منطقه ای در تابستان امسال شود.

اسرائیل تا کنون مواضع خود را در برابر تعلیق شهرک سازی ها تغییر نداده است.

مطالب مرتبط