بحران آب کشورهای آسیایی را تهدید می کند.

Image caption کشاورزان آسیایی نیازمند مدرنیزه کردن روشهای آبیاری هستند.

جمعی از پژوهشگران به کشورهای آسیایی هشدارداده اند در صورتی که اقدامی در زمینه نحوه استفاده از آب انجام ندهند، با کمبود مواد غذایی و احتمالا ناآرامی های اجتماعی روبرو خواهند شد.

کارشناسان آب که در کنفرانسی در سوئد شرکت کرده اند می گویند کشورها در جنوب و شرق آسیا چنانچه قصد دارند تا برافزایش سریع رشد جمعیت غلبه کنند، باید میلیاردها دلار صرف بهبود روش های آبیاری قدیمی بکنند.

به گفته آنها، برآوردهای انجام شده بدون در نظر گرفتن تاثیرهای احتمالی پدیده گرمایش کره زمین بر منابع آب صورت گرفته است.

براساس پیش بینی های انجام شده به جمعیت کشورهای آسیایی در 40 سال آینده به میزان 1.5 میلیارد نفر افزوده خواهد شد.

افزایش گرسنگی

یافته های بررسی های انجام شده در این زمینه در گزارش مشترک سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد و موسسه مدیریت آبهای بین المللی آمده است.

در این گزارش گفته شده کشورهای آسیایی در آینده به وارد کردن بیش ازیک چهارم از برنج و سایر مایحتاج برای تغذیه مردم کشورهایشان نیاز خواهند بود.

به گفته کولین چارترز، دبیرکل موسسه مدیریت آبهای بین المللی، انتظار می رود تقاضا برای مواد غذایی تا سال 2050 میلادی دو برابر شود و وابستگی به تجارت برای رفع این نیاز فزاینده ، فشار زیادی را متوجه اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهد کرد.

آقای چارترزمی گوید:"بهترین راه برای کشورهای آسیایی بازسازی و مدرنیزه کرده سیستم های آبیاری وسیعی است که در اختیار دارند.با این سیستم ها تنها 70 درصد از مجموع زمین های جهان آبیاری می شود."

در این گزارش همچنین آمده است میلیونها نفر از کشاورزانی که مسئولیت ابیاری زمین هایشان را برعهده دارند، صرفا از تکنولوژی های قدیمی برای این کار استفاده می کنند.

براساس بررسی انجام شده کشورهای آسیایی باید به کمک بخش خصوصی در زمینه مدرنیزه کردن روش ها و شیوه های مدرن و با کارایی بیشتر سرمایه گذاری بکنند.

مطالب مرتبط