شورشیان نیجریه سلاح های خود را تحویل دادند

ژنرال بوی لوف
Image caption ژنرال بوی لوف اخیرا با عمر یارادوا، رئیس جمهوری نیجریه ملاقات کرده بود

صدها شورشی در نیجریه در مراسمی که توسط مقامات این کشور سازماندهی شده بود، سلاح خود را تحویل دادند.

این شورشیان پیروان ایبیکابویی ویکتور بن معروف به ژنرال بوی لوف هستند که از فرماندهان ارشد جنبش آزادسازی دلتای نیجر است.

در میان تسلیحات تحویل داده شده، دستکم دوازده فروند قایق توپدار و صدها قبضه تفنگ دیده می شود ولی معلوم نیست که آیا کل زرادخانه این گروه به مقامات تحویل داده شده است یا خیر.

بسیاری از سلاح هایی که امروز تحویل داده شده اند بسیار کهنه و غالبا زنگ زده هستند.

خبرنگار بی بی سی در نیجریه می گوید که ژنرال بوی لوف در میان فرماندهان جنبش آزادسازی دلتای نیجریه بیشترین توانایی را برای ضربه زدن به صنعت نفت نیجریه دارد.

به دلیل عملیات شورشیان تولید نفت نیجریه در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

او در هفته های اخیر با عمرو یارادوا، رئیس جمهوری نیجریه برای پذیرش پیشنهاد عفو دیدار کرده بود.

ژنرال بوی لوف، فرماندهی گروه بزرگی از شورشیان را عهده دار است و پیش بینی می شود که پیکارجویان تحت فرمان او به تبعیت از فرمانده خود پیشنهاد عفو را بپذیرند.

مدت قبول این پیشنهاد ماه اکتبر آینده است.

مطالب مرتبط