پلیس ونزوئلا به تجمع مخالفان حمله کرد

پلیس ونزوئلا در کاراکاس، پایتخت این کشور از گاز اشک آور برای پراکنده کردن هزاران معترض به قانون جدید آموزشی استفاده کرده است.

برخی از معترضان پارچه نوشته هایی با خود داشتند که هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا را متهم به تلاش برای کنترل فکر و ذهن کودکان این کشور می کرد.

منتقدان می گویند آقای چاوز با تغییرات مورد نظر خود در سیستم آموزشی، درصدد اعمال نظرات خود است. آنها می گویند چاوز درصدد آن است تا از همان ابتدا، کودکان را به حمایت از ارزش های سوسیالیسم وادارد.

مقامات پزشکی در ونزوئلا گفته اند که دهها نفر به خاطر آسیب دیدگی های جزئی در این تظاهرات مورد معاینه قرار گرفته اند.

طرفداران هوگو چاوز نیز در برابر مجلس ونزوئلا تجمعی برگزار کردند.

این افراد می گویند این قانون که هفته گذشته به تصویب رسید، می تواند به میلیون ها کودک فقیر اجازه دسترسی به آموزش را دهد.

تجمع های هواداران و مخالفان این قانون طی هفته گذشته چند بار تکرار شده و پلیس با تظاهرات مخالفان برخورد کرده است.

طبق قانون جدید اختیارات دولت در مدارس بیشتر از قبل می شود.

کلیسای کاتولیک ونزوئلا و روسای دانشگاه های این کشور با این قانون مخالفت کرده اند.

خبرنگار بی بی سی می گوید برخی والدین تهدید کرده اند که فرزندان خود را در صورتی که محتوای سوسیالیستی در مدارس تدریس شود، از مدارس خارج خواهند کرد.

اتحادیه های معلمان نیز تهدید کرده که معلمان از رفتن سر کلاس ها خودداری خواهند کرد. دانشجویان هم گفته اند که همچنان به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

قانون جدید، مدارس ونزوئلا را موظف می کند که سیستم آموزشی را بر مبنای دکترین بولیوار تنظیم کنند که معنای آن قرار دادن آرمان های سیمون دو بولیوار در کتاب های درسی است.

تلاش های سال 2002 برای اصلاح در سیستم آموزشی ونزوئلا منجر به بروز تظاهرات گسترده در این کشور شد. در آن سال کودتایی هم علیه هوگو چاوز رخ داد که نافرجام ماند.

مطالب مرتبط